Evaluation of risk factors in the working environment and occupational diseases


Authors: P. Hlaváč;  I. Kučera
Authors‘ workplace: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ;  Ředitel: MUDr. Ivan Kučera
Published in: Prakt. Lék. 2010; 90(5): 302-307
Category: In diferent

Overview

As of the 31st December 2009, 442 403 persons (126 713 of them women, i.e. 28.6 %) in the Czech Republic were employed in jobs that carried a potential health risk (category 2R, 3, and 4). Most individuals working in a risk environment were in the Moravian-Silesian region (83 888) even in the relative number per 100 000 inhabitants. 86 % of employees were in risk category 3, 11 % were in risk category 2 and 3 % were in risk category 4. The most frequent risk factor were

– noise (40 % of subjects),

– dust (12 %), and

– physical load (11 %).

In the Czec republic 1,313 occupational diseases were reported in 2009 (occupational diseases and persons endangered by an occupational disease). Most occupational diseases were brought on through physical load and vibration, where effective personal protection was not provided for the employee, and where an original occupational disease was not detected in time despite preventive examinations within the framework of occupational-medical care.

Key words:
job categorization in CZ (the Czech Republic)/2009, employment with health risks, occupational diseases.


Sources

1. Kučera, I., Hlaváč, P. Kategorizace prací a její zpracování v Informačním systému hygienické služby. České pracov. lék. 2003, 4(4), s. 188–193.

2. Hlaváč, P., Kučera, I. Profesionální expozice pracovníků faktorům pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 2003. České pracov. lék. 2004, 5(2), s. 68-73.

3. Kučera, I., Hlaváč, P. Profesionální expozice pracovníků faktorům pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 2004. České pracov. lék. 2005, 6(2), s. 77-82.

4. Kučera, I., Hlaváč, P. Profesionální expozice faktorům pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v roce 2005. České pracov. lék. 2006, 7(2), s. 70-75.

5. Kučera, I., Hlaváč, P. Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2006. České pracov. lék. 2007, 8(2), s. 70-75.

6. Kučera, I., Hlaváč, P. Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2007. České pracov. lék. 2008, 9(2–3), s. 81-86.

7. Kučera, I., Hlaváč, P. Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2008. České pracov. lék. 2009, 10(2), s. 71-76.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account