Occupational diseases of the ulnar nerve reported in the Hradec Králové region


Authors: P. Flídrová 1;  J. Chaloupka 1;  K. Boušová 1;  H. Matulová 2
Authors‘ workplace: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové ;  Klinika nemocí z povolání Přednosta: doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. 1;  Neurologická klinika Přednosta: MUDr. Radomír Taláb, CSc. 2
Published in: Prakt. Lék. 2009; 89(5): 250-252
Category: In diferent

Overview

The most common occupational diseases in the Czech Republic are caused by physical stresses. These occupational diseases are caused by excessive and long-term one-sided overburden of extremities and vibrations. A sample of 61 individuals with occupational diseases of the ulnar nerve is presented, all were reported by the Department of Occupational Diseases of the Faculty Hospital in Hradec Králové in 1970–1980, 1981–1997 and 1998–2008. The diseases are predominantly present in males. The most frequently affected professions are glass-cutters in 1970–1980, as well as in 1981–1997 and grinders between 1998–2008. A standard method to classify the electromyographic findings is not available.

Key words:
professional hand-arm vibration syndrome, professional one-sided excessive and long term strain of extremities, occupational disease, prevention of the hand arm vibration syndrome, neuropathy of nervus ulnaris.


Sources

1. Bartels, R., Verbeek, A. Risk factors for ulnar nerve compression at the elbow: a case control study. Acta neurochirurgica 2007, 149, p. 669-674.

2. Brhel, P., Drápal, V., Slepička, J. a kol. Rozšířený návrh doporučeného postupu diagnostické a léčebné péče “Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování“. Pracov. Lék. 2001, 53 s. 74-79.

3. Brhel, P., Jirák, Z. Dastychová, E. a kol. Pracovní lékařství. Brno: Masarykova univerzita 1996.

4. Brhel, P., Lukáš, E., Gromnica, R. a kol. Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Doporučené postupy pro praktické lékaře. Projekt MZ ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3, 2001: 2-7.

5. Brhel, P., Urban, P. Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Čes. Pracov. Lék. 2000, 3, s. 157-163.

6. Ehler, E. Mononeuropatie, Praha: Galén 2002.

7. Falkiner, S. Diagnosis and treatment of hand - arm vibration syndrome and its relationship to carpal tunnel syndrome. Aust. Fam. Physician 2003, 7, p. 530-534.

8. Gromnica, R. Dlouhodobé sledování pracovníků vyřazených z rizika vibrací pro nemoc z povolání. Pracov. Lék. 2002, 4, s. 180-182.

9. Gromica, R. Nemoci z povolání z nadlimitních vibrací – přešetření souboru po 15 letech od vyřazení z expozice. Pracov. Lék. 2004, 3, s. 105-109.

10. Gromnica, R., Straková, V. Některé aspekty posuzování nemocí z povolání prezentované na příkladu hodnocení onemocnění z vibrací. Pracov. Lék. 2003, 4, s. 163-168.

11. Hirata, M., Sakakibara, H. Senzory nerve conduction velocities of median, ulnar and radial nerves in patients with vibration syndrome. Int. Arch. Occup. Environ. Health 2007, 80, p. 273-280.

12. Kadaňka, Z., Brhel, P. Kompresivně ischemické neuropatie na horních končetinách a práce. Čes. Pracov. Lék. 1999, 8, s 230-234.

13. Lederman, R.J. Focal peripheral neuropathies in instrumental musicians. Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 2006, 4, p. 761-779.

14. Langauer-Lewowicka, H., Kazibutowska, Z. Conduction in the motor fibers of the ulnar nerve in cut-glass workers. Med. Pr. 1985, 5, p. 289-294.

15. Mondelli, M., Grippo, A., Mariani, M. et al. Carpal tunnel syndrome and ulnar neuropathy at the elbow in floor cleaners. Neurophysiol. Clin. 2006, 4, p. 245-253.

16. Nakládalová, M., Bartoušek, J., Pešáková, L. a kol. Profesionální poškození nervus ulnaris v oblasti lokte. Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2006, 2, s. 132-135.

17. Ranná, D. Profesionální onemocnění houslistky způsobené dlouhodobou nadměrnou jednostrannou zátěží horních končetin. Lék. Zpr. LF UK Hradec Králové 2003, 48, s. 201-206.

18. Rombouts, J.J., Hoang, P., Knoops, P. Compression neuropathy of the cubital nerve at the elbow. Acta Orthop. Belg. 1992, 3, p. 301-307.

19. Tseng, H.P., Wang, Y.H., Wu, M.M. et al. Association between chronic exposure to arsenic and slow nerve conduction velocity among adolescents in Taiwan. J. Health Popul. Nutr. 2006, 24, p. 182-189.

20. Nařízení vlády č. 290/1995. Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

21. Sbírka zákonů č. 290/1995, částka 76, s. 3968-3978.

22. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account