Periuretrální implantáty u stresové inkontinence (injectables) - opomíjená metoda léčby?


Authors: V. Vik;  R. Zachoval;  M. Záleský;  M. Galas
Authors‘ workplace: Urologické oddělení Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou ;  Přednosta: Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph. D.
Published in: Prakt. Lék. 2007; 87(12): 720-723
Category: In diferent

Overview

Močová inkontinence velmi výrazně ovlivňuje kvalitu života a zásadně působí na fyzickou, psychickou a sociální pohodu pacientek a pacientů. Snížení incidence inkontinence, kterou pozorujeme u pacientek léčených pomocí periuretrálních implantátů (injectables), významně zlepšuje kvalitu života pacientek i pacientů. Nemocní se mohou relativně velmi rychle vrátit ke svým běžným aktivitám a vedlejší projevy léčby jsou daleko mírnější něž při jiné chirurgické léčbě. Pacientky se sfinkterovou nedostatečností a/nebo hypermobilitou uretry či starší pacientky v celkově špatném stavu jsou nejlepšími kandidátkami na tento typ léčby. S ohledem na nízkou morbiditu výkonu, mohou pacientky podstoupit aplikaci implantačního materiálu opakovaně a v případě selhání mohou zvolit jinou chirurgickou léčbu. Mezi jednotlivými preparáty v současné době používanými existují zpravidla malé rozdíly a volba injectables je dána preferencí operatéra, dostupností a cenou preparátu.

Klíčová slova:
Inkontinence moči, periuretrální implantáty, injectables


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults

Article was published in

General Practitioner

Issue 12

2007 Issue 12

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account