Vliv opakovaných zánětů horních cest dýchacích na výskyt onemocnění štítné žlázy - srovnání s obecnou populací


Authors: J. Bednářová 1;  V. Zamrazil 2
Authors‘ workplace: Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha Vedoucí: prof. RNDr. Václav Šmahel, CSc. 1;  Endokrinologický ústav, Praha Ředitel: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. 2
Published in: Prakt. Lék. 2007; 87(12): 724-726
Category: In diferent

Overview

V této studii anonymně odpovědělo 364 pacientů endokrinologické ambulance s různou délkou léčby tyreopatií (Celkový počet léčených osob je zhruba 1 500, přičemž požádáni o sdělení k výzkumu byli všichni). Cílem práce bylo zjistit, zda existuje příčinná souvislost mezi častými a opakovanými záněty horních cest dýchacích a onemocněním štítné žlázy. Byly zapsány všechny obtíže, které nemocní udávali. Jako metoda byla použita forma dotazníků s otevřenými a uzavřenými otázkami. Pro co nejlepší orientaci při výsledcích zpracování byly posléze pacienty popisované druhy nemoci rozděleny podle jejich vlastního vyjádření na: eufunkční štítnou žlázu, zánět, hypotyreózu, hypertyreózu, nádor a operaci (Při zpracovávání výsledků výzkumu pak byly jednotlivé po sobě jdoucí dvojice onemocnění vzhledem k nízkému výskytu některých z nich sloučeny). Z průzkumu současně vyplynulo, že téměř jedna pětina dotázaných neví, jaký druh nemoci vlastně má. Toto zjištění bylo bezodkladně sděleno vedoucímu pracoviště, který v uvedené věci přislíbil nápravu s cílem zajistit co možná největší informovanosti nemocných.

Klíčová slova:
záněty horních cest dýchacích, zánět štítné žlázy, poruchy endokrinní funkce, nádory, operace.


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults

Article was published in

General Practitioner

Issue 12

2007 Issue 12

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account