News from the IBD world


Authors: M. Bortlík
Authors‘ workplace: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Published in: Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 9-10
Category: Editorial


Sources

1. Bortlík M, Ďuricová D, Kohout P et al. Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. a přepracované vydání. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 12–22.

2. Malickova K, Duricova D, Bortlik M et al. Low serum deoxyribonuclease I activity is associated with antiTNF-alpha induced skin adverse events in patients with inflammatory bowel disease. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 23–31.

3. Gombošová L, Zakuciová M, Barlová E et al. Sérové hladiny infliximabu a protilátok proti infliximabu, prínos pre prax. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 32–36.

4. Hlavatý T, Krajčovičová A, Payer J. Význam vitamínu D pri nešpecifických črevných zápalových ochoreniach. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 37–43.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 1

2012 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account