Průkaz antigenně specifických T lymfocytů u pacientů s neuroborreliózou


Authors: D. Pícha;  L. Moravcová;  D. Smíšková
Authors‘ workplace: Department of Infectious Diseases, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Na Bulovce Hospital, Prague, Czech Republic
Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 4, s. 210-212
Category: Short Communication

Overview

V klinické praxi chybí laboratorní testy, které prokazují aktivitu borreliové infekce. Z tohoto důvodu byla testována metoda průkazu antigenně specifických T lymfocytů u skupiny pacientů s neuroborreliózou (LymeSpot Assay Kit). Celkem bylo vyšetřeno 32 pacientů. U 20 pacientů s neuroborreliózou (NB) bylo získáno 10 pozitivních a 10 negativních výsledků, z 5 pacientů vyšetřeních před léčbou byli 4 pozitivní. U 8 kontrolních pacientů s infekcemi neborreliové etiologie byli 4 pacienti pozitivní a 4 negativní. Dosavadní výsledky jsou nejednoznačné, přesto lze předpokládat diagnostický přínos u NB při:

a) nespecifickém klinickém obrazu s hraničním nebo negativním průkazem protilátek,

b) v raném stadiu onemocnění,

c) v případě séropozitivity a nejednoznačného klinického obrazu.

Podmínkou využití metody je však její důsledné otestování.

Klíčová slova:

neuroborrelióza – imunitní odpověď – T lymfocyty – interferon-γ


Sources

1. Leeflang MMG, Ang CW, Berkhout J, et al. The diagnostic accurancy of serological tests for Lyme borreliosis in Europe: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis, 2016; 16: 140. doi: 10.1186/s12879-016-1468-4.

2. Kalish RA, McHugh G, Granquist J, et al. Persistence of immunoglobulin M or immunoglobulin G responses to Borrelia burgdorferi 10-20 years after active Lyme disease. Clin Infect Dis, 2001;33(6): 780–785.

3. Dejmkova H, Hulinska D, Tegyova D, et al. Seronegative Lyme arthritis caused by Borrelia garinii. Clin Rheumatol, 2002;21(4): 330–334.

4. Dattwyler RJ, Volkman DJ, Luft BJ. Seronegative Lyme disease. Dissociation of specific T- and B-lymphocyte responses to Borrelia burgdorferi. N Engl J Med, 1988;319(22): 1441–1446.

5. Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, et al. Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev, 2005;18(3): 484–509.

6. von Baehr V, Doebis C, Volk HD, et al. The lymphocyte transformation test for Borrelia detects active Lyme borreliosis and verifies effective antibiotic treatment. Open Neurl J, 2012;6: 104–112. doi: 10.2174/1874205X01206010104.

7. Jin C, Roen DR, Lehmann PV, et al. An enhanced ELISPOT assay for sensitive detection of antigen-specific T cell responses to Borrelia burgdorferi. Cells, 2013;2(3): 207–620.

8. Callister SM, Jobe DA, Stuparic-Stancic A, et al. Detection of INF-γ secretion by T cells collected before and after successful treatment of early Lyme disease. Clin Infect Dis, 2016;62(10): 1235–1241.

9. Connel TG, Rangaka MX, Curtis N, et al. QuantiFERON-TB Gold: state of the art for the diagnosis of tuberculosis infection? Expert Rev Mol Diagn, 2006;6(5): 663–677.

Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account