Výskyt pľúcnejtrombembólie v materiáloch Ústavu patológie Lekárskejfakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v odstupeštvrťstoročí


Authors: Z. Havierová;  L. Stoláriková;  R. Krajcár;  K. Dudriková;  M. Benický;  Ľ. Babjaková;  F. Gmitter;  J. Kičinová;  J. Tatár;  P. Kočan;  I. Jurkovič;  A. Böör
Published in: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 1, p. 37-40
Category:

Overview

Na základe štúdia archivovaných pitevných protokolov sme analyzovali výskyt pľúcnej trombembólie v sekčnom materiáli z časového intervalu medzi rokom 1949 až 2000. Naša analýza poskytlainformáciu o postupnom a progresívnom náraste počtu zistených prípadov pľúcnej trombembóliev závislosti na čase hodnotenia s maximom výskytu v posledných rokoch 20. storočia. Na rozdielod niektorých zahraničných pozorovaní poklesu frekvencie výskytu pľúcnej trombembólie v sekčnom materiáli z posledných desaťročí sme v našich materiáloch aj napriek klinickej aplikáciipreventívnych opatrení takúto zmenu nezaznamenali.

Klíčová slova:
pľúcna trombembólia - trombóza - frekvencia pľúcnej trombembólie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account