Syndecan-1 (CD138):imunohistochemický marker nádorů z plazmatickýchbuněk .


: F. Fakan;  L. Boudová;  C. Hejda
: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 1, p. 33-36
:

Imunohistochemický průkaz syndecanu-1 (CD138), dobře proveditelný na parafinových řezechz rutinně zpracované tkáně, citlivě znázorňuje normální i nádorové plazmatické buňky. Je přínosný při vyšetřování nejen biopsií kostní dřeně, ale i solidních extramedulárních nádorů nejasné histogeneze. Ve 3 případech anaplastického nádoru uzliny, dásně a pleury, u nichž reakce naběžně používané markery byly negativní, objasnila exprese CD138 jejich plazmocytární histogenezi.

Klíčová slova:
plazmatické buňky - anaplastický myelom - syndecan-1 (CD138) - imunohistochemie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account