Lymfoproliferativní choroba potransplantaci


: L. Boudová;  F. Fakan;  M. Michal;  Dušek J. In Memoriam;  R. Čuřík;  K. Hušek;  L. Voska;  P. Kolník;  P. Mukenšnabl;  O. Hes;  P. Jindra
: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 1, p. 24-32
:

Popisujeme 7 případů potransplantační lymfoproliferativní choroby (PTLCH), kterou jsme diagnostikovali u 5 mužů a 2 žen ve věku 25 let až 62 roky v odstupu 4 měsíců až 12 let (průměrně 7let) po transplantaci. Jednalo se o pacienty po transplantaci ledviny, ledviny a pankreatu, srdcea po transplantaci autologních periferních kmenových buněk krvetvorby. PTLCH odpovídalau čtyř nemocných monomorfnímu typu a u tří pacientů polymorfní formě podle klasifikace WHO.Molekulárně-geneticky jsme u dvou monomorfních a jedné polymorfní léze prokázali monoklonální přestavbu genu pro těžký řetězec imunoglobulinu. Ve dvou polymorfních a jedné monomorfnílézi byla imunohistochemicky zjištěna přítomnost viru Epsteina-Barrové (EBV). Pomocí PCR jsmeprokázali, že jde o EBV typu A. Nemocní byli léčeni snížením až vysazením imunosuprese a che-moterapií, dva pacienti podstoupili také resekci orgánu postiženého lymfomem (tlustého střevaa transplantovaného pankreatu). Čtyři pacienti zemřeli v souvislosti s PTLCH, většinou na infekční komplikace (2 až 15 měsíců od stanovení diagnózy). U dalších dvou pacientů bylo dosaženoremise, avšak zemřeli na jinou chorobu. Pouze nejmladší muž žije a je 10 měsíců od začátkuPTLCH v kompletní remisi.

Klíčová slova:
lymfoproliferativní choroba - transplantace - imunosuprese - virus Epsteina-Barrové

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account