Myoepiteliální karcinom v adenomyoepiteliomuprsu (maligní adenomyoepiteliom) - kazuistika


Authors: Z. Kinkor
Published in: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 1, p. 46-50
Category:

Overview

Dokumentován je případ padesátileté ženy s tzv. maligním adenomyoepiteliomem prsu. Vedleklasické bifázické struktury benigně vyhlížejícího tubulárního adenomyoepiteliomu se zde nacházel plynulý přechod do nepochybné invazivní léze mající charakter solidního myoepiteliálníhokarcinomu. Žena je 15 měsíců po exstirpaci bez recidivy či metastáz. Předložen je literární rozborvčetně zamyšlení nad terminologií. Diskutována je biologická povaha adenomyoepiteliomu a jehopříbuznost s podobnými procesy ve slinných žlazách a kožních adnexech.

Klíčová slova:
mamma - adenomyoepiteliom - adenomyoepiteliální adenóza - myoepiteliální karci-nom - epimyoepiteliální karcinom

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account