Newborn hearing screening in Faculty Hospital Brno


Authors: D. Hošnová 1;  M. Szetei 2;  Š. Dolníčková 3;  L. Lavička 4
Authors‘ workplace: Klinika dětské ORL FN a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. I. Šlapák, Csc. 1;  Neonatologické oddělení FN Brno, primář MUDr. I. Borek 2;  Dětské ORL centrum, Brno 3;  ENT med., s. r. o., Brno 4
Published in: Čes-slov Pediat 2015; 70 (4): 195-199.
Category: Original Papers

Overview

In 2012, the Czech Republic joined the wordwide form of screening hearing in newborns. Until then hearing tests were performed only in high-risk newborns. The hearing disorder is a common congenital defect. In physiological newborns the incidence is 1 of 1000, in high-risk newborn the incidence of heaving impairment raises up to 20–40/1000th. In Faculty Hospital Brno started to perform the screening in 2013.

The paper presents the results of the screening hearing for two past years, the organization of newborn hearing screening in the Faculty Hospital Brno, the problems that may occure and how to solve them.

Key words:
screening hearing, hearing loss, newborn, otoacoustic emissions


Sources

1. Vos B, Lagasse R, Leveque A. Main outcomes of a newborn hearing screening program in Belgium over six years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014 Sep; 78 (9): 1496–1502.

2. Sbírka zákonů České republiky, 2010, vyhláška č. 3.

3. Mzcr.cz [online]. 2010 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c7/2012_6706_11.html.

4. Groh D, Seeman P, Jilek M, et al. Hearing function in heterozygous carriers of a pathogenic GJB2 gene mutation. Physiol res 2013 Jul 18; 62 (3): 323–330.

5. Myška P. Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra – pohled foniatra. Pediatr praxi 2013; 14 (5): 307–309.

6. Myška P. Postižení sluchu v dětském věku, následná léčebně-rehabilitační péče. Pediatr praxi 2007; 2: 92–94.

7. Cechnerová A, Bouček J. Nedoslýchavost v ordinaci praktického lékaře. Med praxi 2011; 8 (6): 272-274.

8. Skřivan J. Screening sluchových poruch, vyšetřování sluchu a současné možnosti léčby a kompenzace nedoslýchavosti. Med praxi 2013; 10 (10): 348–350.

9. Novák A. Audiologie: Vyšetřovací technika, diagnostika, léčba a rehabilitace. Praha: Unitisk, 2003.

10. Novák A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: Unitisk, 1994.

11. Katra R, Pourová R, Dytrych P, et al. Pendredův syndrom v České republice. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 2011; 60 (2): 103–111.

12. Bartoňková K, Hošnová D. Vyšetření sluchu u novorozenců. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 2013; 62 (2): 73–77.

13. Www.who.int [online]. 2015 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×