Má být očkování dětí svobodnou volbou rodičů? Vzpomínka na začátky vakcinace


Authors: M. Magner;  J. Zeman *
Authors‘ workplace: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a UK 1. LF, Praha přednosta prof. MUDr. J. Zeman, DrSc.
Published in: Čes-slov Pediat 2007; 62 (10): 586-589.
Category: Current Information

Overview

Epidemie černých neštovic byly v historii lidstva nezapomenutelnými katastrofami. Většímu rozšíření variolizace, neboli snaze chránit se očkováním pomocí hnisu od pacientů s černými neštovicemi, bránily komplikace, které často končily jizvami nebo i smrtí. Několik osob se koncem 18. století pokoušelo vyřešit nežádoucí účinky variolizace. Patřil k nim Benjamin Jesty, který v roce 1774 imunizoval svou ženu a děti hnisem z kravských neštovic, ale to nijak nesnižuje zásluhy Edwarda Jennera, který metodu objevil nezávisle a vyzkoušel u 23 osob. Jenner publikoval novou metodu v roce 1798 a nazval ji vakcinací (z latinského slova vacca, česky kráva). První pokus s vakcinací v Praze provedl dr. Karl Bauer. V roce 1801 bylo v českých zemích očkováno 1910 osob a v roce 1802 již 8120 osob. K rozvoji očkování významně přispěla zemská vláda. V Čechách bylo povinné očkování zavedeno roku 1812 a na šíření informací o vakcinaci se významně podílely kromě lékařů i učitelé, policie a církev. V důsledku očkování poklesla v Čechách úmrtnost na variolu ze 2174 na jeden milion obyvatel v letech 1777–1806 na 215 zemřelých na 1 milion obyvatel v letech 1807–1850. Zemská vláda se navíc pomocí poměrně přísných zákonů snažila finančním i morálním postihem rodičů neočkovaných dětí řešit problém, se kterým se setkávají i dnešní pediatři, kdy se řada rodičů staví k očkování svých dětí negativně.

Klíčová slova:
variola, variolizace, vakcinace, očkování


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account