Multicystická dysplazie ledviny jako příčina hypertenzní krize u dítěte se spondyloepifyzeální dysplazií


: M. Tesařová 1;  T. Seeman 1;  L. Zeman 2;  Z. Hříbal 3;  V. Hroboňová 1;  J. Janda 1
: Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 1;  Klinika dětské chirurgie UK 2. LF, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. 2;  Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Neuwirth, CSc. 3
: Čes-slov Pediat 2007; 62 (10): 571-574.
: Case Report

Autoři předkládají kazuistiku čtyřleté dívky s multicystickou dysplazií pravé ledviny a s kongenitální spondyloepifyzeální dysplazií, u které se během krátké doby rozvinula hypertenzní krize bez odpovědi na vysoké dávky antihypertenziv a s rychlým rozvojem hypertenzních orgánových změn. U dítěte bylo nutné z vitální indikace přistoupit k akutní pravostranné nefrektomii, po které se krevní tlak znormalizoval.

Klíčová slova:
multicystická dysplazie ledviny, bronchopneumonie, hypertenze, nefrektomie


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account