Časné projevy obstrukce dýchacích cest v dětském věku


: P. Pohunek
: Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc.
: Čes-slov Pediat 2007; 62 (10): 582-585.
: Postgraduate Education

Časné obstrukční respirační potíže jsou v pediatrické praxi velmi častým problémem. Až 30 % dětí zažije v předškolním věku alespoň jednu epizodu bronchiální obstrukce. Tyto stavy mohou provázet virové respirační infekce, může ale již jít o první známky průduškového astmatu. Správná a včasná diagnostika obstrukčních příznaků je proto velmi důležitá pro zahájení dlouhodobého léčebného plánu.

V diagnostice je podstatné především podrobné zhodnocení anamnestických údajů, rizikových faktorů a klinického obrazu, velký význam má i podrobná diferenciální diagnóza. Včasné zahájení preventivní protiastmatické léčby po stanovení diagnózy může významně zlepšit prognózu astmatu a zamezit dlouhodobým nevratným změnám v průduškové stěně.

Klíčová slova:
průduškové astma, děti, diagnostika, remodelace, léčba


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account