Diabetická ketoacidóza


Authors: Ľ. Barák 1;  E. Jančová 1;  J. Staník 1;  D. Karovič 2;  D. Csomor 2;  T. Šagát 2;  M. Benedeková 3
Authors‘ workplace: Detské diabetologické centrum SR pri I. detskej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského ;  a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava vedúci MUDr. Ľ. Barák, CSc. Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity 1;  a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava prednosta prof. MUDr. T. Šagát, CSc. I. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 2;  Bratislava prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD., mim. prof. 3
Published in: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 599-602.
Category: Comprehensive Report

Overview

Diabetická ketoacidóza (DKA) sa objavuje asi u 25 % detí s diabetom 1. typu. Ide o metabolickú komplikáciu vyvolanú nedostatkom inzulínu a zvýšenou produkciou kontraregulačných hormónov. Má rôzne vyvolávajúce faktory, ktoré sú príčinou rozbehnutia viacerých patogenetických mechanizmov, ktoré v konečnom dôsledku vedú až k ohrozeniu života dieťaťa. Článok podrobne uvádza klinický obraz a laboratórne parametre DKA, liečbu DKA, jej riziká a možné komplikácie. V závere v krátkosti autori podávajú prehľad situácie hospitalizovaných detí s diabetom v Detskom diabetologickom centre SR v rokoch 2002–2005.

Kľúčové slová:
diabetická ketoacidóza (DKA), diabetes mellitus 1. typu, hyperglykémia, incidencia


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account