Výsledky liečby rastovým hormónom u dievčats Turnerovym syndrómom na Slovensku


Authors: Z. Šimeková 1;  S. Bieliková 2;  A. Gondová 3;  Ľ. Košťálová 4;  B. Milošovičová 5;  Ž. Mišíková 4;  M. Pašková 6;  Z. Pribilincová 4;  V. Šandriková 7
Authors‘ workplace: Detské oddelenie NsP, Žilina1 primárka MUDr. D. SalátováDetská klinika NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica2prednosta prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc. I. detská klinika DFNsP a LFUK, Bratislava3 prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD. II. detská klinika 7
Published in: Čes-slov Pediat 2003; (5): 262-264.
Category:

Overview

Najtypickejším prejavom Turnerovho syndrómu (TS) je nízky vzrast a ovariálna nedostatočnosť. Hoci väčšinadievčat s TS nemá deficit rastového hormónu, liečba rastovým hormónom zlepšuje ich konečnú dospelú výšku.V retrospektívnej štúdii sú vyhodnotené výsledky liečby rastovým hormónom na Slovensku u 55 dievčat s TS,ktoré dosiahli konečnú výšku. Priemerný vek na začiatku liečby bol 12,4 ± 2,1 roka, priemerná výška v SDS -3,4± 1,0, priemerná dĺžka liečby 4,1 ± 1,4 roka. Konečná výška liečených dievčat bola 153,2 ± 5,4 cm, výsledný ziskz liečby daný rozdielom medzi konečnou výškou a predikciou dospelej výšky je 7,1 cm.Na zlepšenie výsledkov je potrebné skoršie začatie liečby s normalizáciou výšky už počas detstva a indukciapuberty v adekvátnom veku.

Klíčová slova:
Turnerov syndróm, liečba rastovým hormónom, konečná výška

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2003 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account