Tracheální insuflace plynu (Tracheal Gas Insufflation) - vhodnédoplnění umělé plicní ventilace pediatrických pacientů se závažnýmrespiračním selháním


Authors: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Authors‘ workplace: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice, Brno, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovičvedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Published in: Čes-slov Pediat 1999; (10): 539-543.
Category:

Overview

Cíle práce:
Ověřit vliv tracheální insuflace plynu (tracheal gas insufflation - TGI) na výměnu krevních plynů(zejména PaCO2) u dětí se závažným respiračním selháním.Typ studie: Prospektivní observační studie.Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno.Pacienti: 8 dětí s akutním hypoxemickým respiračním selháním s výraznou hyperkapnií.Metoda: Pacienti byli napojeni na PCV nebo PRVC režim, oxygenace byla optimalizována zvýšením středníhotlaku v dýchacích cestách (Paw) zvyšováním PEEP s limitovaným vrcholovým tlakem (PIP) s co nejnižším nutnýmFiO2. Ventilováni byli pomocí dechových objemů < 10 ml/kg, minutová ventilace byla zvyšována počtem dechů(RR). Pokud bylo dosaženo PaCO2 > 10,0 kPa a/nebo pH < 7,20, zavedli jsme kontinuální tracheální insuflaciplynu, průtok plynů katétrem byl od 150 do 200 ml/kg/min. Zaznamenávali jsme hodnoty pH, PaO2, PaCO2,PaO2 /FiO2, oxygenačního indexu a ventilačního indexu. Párovým t-testem jsme zhodnotili průměrné hodnotyparametrů v hodině 0. a ve 3. hodině TGI.Výsledky: Během 3 hodin TGI došlo ke vzestupu pH z 7,25 na 7,42 (p = 0,0002), k poklesu PaCO2 z 10,58 na4,79 kPa (p < 0,0001) a poklesu ventilačního indexu ze 76,3 na 33,9 (p < 0,002). Změny PaO2, PaO2/FiO2 a OI nejsoustatisticky významné.Závěr: TGI efektivně eliminuje CO2, zlepšuje alveolární ventilaci a neovlivňuje oxygenaci. Je vhodnýmterapeutickým doplněním konvenční mechanické ventilace pacientů se závažným respiračním selháním s hyper-kapnií.

Klíčová slova:
tracheální insuflace plynu, respirační selhání, eliminace CO2, děti

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


1999 Issue 10

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account