Alportův syndrom a benigní familiární hematurie


Authors: J. Janda;  J. Dušek;  K. Vondrák;  J. Stejskal;  Š. Krejčová
Authors‘ workplace: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Ústav patologické anatomie 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. Ústav biologie a klinické genetiky 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, předno
Published in: Čes-slov Pediat 1999; (10): 602-609.
Category:

Overview

Alportův syndrom (AS) a benigní familiární hematurie (BFH) jsou vrozené nefropatie, které mají rozdílnouprognózu. Autoři prezentují na podkladě současného přehledu literatury podrobně diagnostické možnosti u obouklinických jednotek. Upozorňují především na vysokou frekvenci BFH u dětí s nevysvětlitelnými hematuriemi.Jsou uvedeny poslední pokroky molekulární diagnostiky AS a BFH, včetně aktivit v České republice. Pediatři musíbýt o této problematice dobře informováni, dětské pacienty lze v řadě případů (hlavně u BFH) uchránit zbytečnýchinvazivních vyšetření.

Klíčová slova:
Alportův syndrom, benigní familiární hematurie, klinická, morfologická a molekulárněgenetic-ká diagnostika

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


1999 Issue 10

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account