„See and Treat“ hysteroskopie: limity velikosti intrauterinní patologie


Authors: D. Kužel 1;  D. Tóth 2;  L. Hrazdírová 1;  M. Mára 1;  Z. Fučíková 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde, France 2
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 325-328
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Stanovit limity velikosti intrauterinní patologie pro „see and treat“ hysteroskopii.

Typ studie:
Retrospektivní observační studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Dvě hodiny před výkonem byl pacientkám podán Indomethacin supp. 200 mg rektálně. „See and treat“ výkony byly prováděny systémem „Versascope“ u pacientek, u kterých nebyla peroperačně podávána žádná analgezie ani anestezie. Hysteroskopicky bylo resekováno 796 endometriálních polypů, 125 submukózních myomů a řešeno 62 případů intrauterinních adhezí.

Závěr:
endometriální polypy do velikosti 1,5 cm, stopkaté submukózní myomy do velikosti 1 cm a fibrózní adheze obliterující méně než jednu třetinu dutiny děložní mohou být řešeny v „see and treat“ režimu při vysoké spokojenosti pacientek.

Klíčová slova:
ambulantní hysteroskopie, vaginoskopický přístup, cílená biopsie endometria, endometriální polyp, submukózní myom, intrauterinní adheze


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account