Hamartom prsu – kazuistika


: O. Hes 1;  B. Sůvová 2;  M. Hlaváčková 3;  P. Giebel 4;  Z. Kinkor 5
: Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1;  Chirurgická klinika, FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 2;  Radiodiagnostická klinika, FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. 3;  Odd. plastické chirurgie, FN Plzeň, prim. MUDr. V. Bursa 4;  Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 5
: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 351-354
: Case Report

Cíl studie:
Popisován je případ jednatřicetileté ženy s vzácným hamartomem prsu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Oddělení speciální diagnostiky ŠPAÚ, FN Plzeň.

Předmět studie a metodiky:
31letá pacientka byla vyšetřována pro asymetrii prsů. Sonograficky byl v pravém prsu nalezen objemný tumor. Chirurgicky byl odstraněn opouzdřený nádor 10x10x10 cm. Diagnóza hamartomu byla následně stanovena histologicky. Pacientka je zdravá bez příznaků 1 rok po excizi tumoru.

Závěr:
Hamartom prsu je velmi vzácná léze. Její předoperační diagnostika je komplikovaná a často je nemožné stanovit správnou diagnózu. Prostá excize je dostatečným a kurativním výkonem.

Klíčová slova:
mamma, mléčná žláza, hamartom, adenolipom


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account