IMUNOANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ CYKLOSPORINU A


Authors: Šafarčík K. Komzáková I.;  V. Bartoš;  M. Grundmann
Authors‘ workplace: Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava HIinika nukleární medicíny FNsP, Ostrava-Poroba HIinika farmakologie lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Published in: Čes. slov. Farm., 2002; , 112-120
Category:

Overview

Standardní metodou stanovení CyA je validovaná HPLC metoda. Byly vypracovány i varianty HPLC metody, které dovolují stanovit vedle parentní látky i hlavní metabolity CyA:AMl (M17), AM9 (Ml), a AM4N (M21). HPLC metody stanovení CyA jsou však velmi pracné a nákladné. Převážná většina transplantačních center na světě používá k TDM CyA imunoanalytické metody. Zejména v posledních létech přibývá počet uživatelů automatizovaných neizotopových imunoanalytických metod (Abbott TDx mono, AxSYM, Dade-Behring EMIL nebo Microgenic CEDIA), které dovolují i statimové zpracování analýzy. Pečlivý rozbor získaných výsledků analýz CyA u pacientů po transplantacích ukazuje, že všechny imunoanalytické metody vykazují pozitivní bias (nadhodnocení) oproti validovaným metodám HPLC. Nejčastěji bývá uváděno pořadí: HPLC

Klíčová slova:
cyklosporin A - metabolity CyA - HPLC - RIA - neizotopové imunoanalýzy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology

Article was published in

Czech and Slovak Pharmacy


2002 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account