Czech Training Version of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA‑ CZ1) for Early Identification of Alzheimer Disease


Authors: A. Bartoš 1–3;  H. Orlíková 3;  M. Raisová 3;  D. Řípová 2
Authors‘ workplace: Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Psychiatrické centrum Praha 2;  AD Centrum, Praha 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 587-594
Category: Original Paper

Overview

Aim:
Our aim was to determine dia­gnostic characteristics of the Montreal cognitive assessment (MoCA) using its training version for better administration in patients with Alzheimer’s disease (AD) for the first time in Czech literature.

Patients and methods:
We complemented the test form with instructions for the patient, and with administration and scoring instructions. The content and the scoring were preserved from the previous Czech version. A separate Czech administration instruction manual was refined. English back translation of the data collection form and the manual was checked and approved by the Canadian author who also named it the training version. We examined 30 patients previously dia­gnosed with mild dementia due to Alzheimer’s disease according to the new NIA‑ AA recommendations (78 ± 6 years, 13 ± 3 years of education, 56% women) and 30 cognitively normal seniors (NOS) of similar age, education and gender by MoCA‑ CZ1.

Results:
The training version of MoCA‑ CZ1 contains additional information. We assume that this ensures reliability, and facilitates administration and scoring of the test. Total MoCA‑ CZ1 scores were significantly lower in patients with AD (18 ± 5 points) than in NOS (26 ± 3 points) (p < 0.00001). Total scores of NOS did not correlate with age, gender or education. Analysis of receiver operating curve comparing the two groups found optimal cut off score of ≤ 23 points with sensitivity of 87% and specificity of 84%. The area under the curve was 0.92.

Conclusions:
The training MoCA‑ CZ1 is freely available at http:/ / www.pcp.lf3.cuni.cz/ adcentrum/ testy.html. The test result can contribute to early dia­gnosis of AD. We recommend using the cut off score of ≤ 23 points for the Czech training MoCA‑ CZ1.

Key words:
Montreal cognitive assessment – mild cognitive impairment – Alzheimer disease – dementia screening

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Bartoš A. Vyšetření při podezření na demenci. In: Bartoš A, Hasalíková M (eds). Poznejte demenci správně a včas –  příručka pro klinickou praxi. 1st ed. Praha: Mladá fronta 2010: 31– 53.

2. Ressner P, Hort J, Rektorová I, Bartoš A, Rusina R, Línek V et al. Doporučené postupy pro dia­gnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/ 104(4): 494– 501.

3. Hort J, Rusina R a kol. Paměť a její poruchy –  paměť z hlediska neurovědního a klinického. Praha: Maxdorf s.r.o. 2007.

4. Rektorová I. Screeningové škály pro hodnocení demence. Neurologie pro praxi 2011; 12 (Suppl G): 37– 45.

5. Holmerová I, Baumanová M, Vaňková H, Jurašková B.Poruchy kognitivních funkcí u starších pacientů. Kap Kardiol 2012; 4: 24– 27.

6. Hummelová‑ Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K,Bartoš A, Línek V, Ressner P et al. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Cesk Psychol 2009; 4: 376– 388.

7. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE‑ CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(6): 681– 684.

8. Bartoš A, Raisová M. Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE‑ CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(6): 681– 684.

9. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, Bartoš A. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie 2011; 15(3): 145– 150.

10. Topinková E, Jirák R, Kožený J. Krátká neurokognitivní baterie pro screening demence v klinické praxi: Sedmiminutový screeningový test. Interní Med 2002; 4(8): 386– 391.

11. Vyhnálek M, Bartoš A, Dostál V, Franková V, Holmerová I, Laczó J et al. Dia­gnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení. Neurol Prax 2011; 12(5): 352– 358.

12. Sheardová K, Hort J, Rektorová I, Rusina R, Línek V,Bartoš A. Dementia dia­gnosis and treatment in Czech neurological and psychiatric practices. Cesk Slov Neurol N 2012, 75/ 108(2): 208– 211.

13. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53(4): 695– 699.

14. Bezdíček O, Balabánová P, Havránková P, Štochl J,Roth J, Růžička E. Srovnání české verze Montrealského kognitivního testu s Mini‑Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(2): 150– 156.

15. Damian AM, Jacobson SA, Hentz JG, Belden CM,Shill HA, Sabbagh MN et al. The Montreal Cognitive Assessment and the mini‑mental state examination as screening instruments for cognitive impairment: item analyses and threshold scores. Dement Geriatr Cogn Disord 2011; 31(2): 126– 131. doi: 10.1159/ 000323867.

16. Reban J. Montrealský kognitivní test (MoCA): přínos k dia­gnostice predemencí. Čes Ger Rev 2006; 4(4): 224– 229.

17. Cséfalvay ZS, Marková J. Slovenská adaptácia Montréal Cognitive Assessment (MoCA). [online] Dostupné z URL: http:/ / www.mocatest.org/ pdf_files/ test/ MoCA‑ Test‑ Slovak.pdf.

18. Cséfalvay ZS. Montrealský skríning kognitívných funkcií (MoCA) v komplexnej rehabilitácii pacientov s poškodením mozgu. Rehabilitácia 2011; 48(2): 116– 119.

19. Bezdicek O, Majerova V, Novak M, Nikolai T, Ruzicka E, Roth J. Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the detection of cognitive dysfunction in huntington’s disease. Appl Neuropsychol Adult 2013; 20(1): 33– 40. doi: 10.1080/ 09084282.2012.670158.

20. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): MoCA© in Low Education [online]. Available from URL: http:/ / www.mocatest.org/ moca_news.asp.

21. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR jr, Kawash CH et al. The dia­gnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging‑ Alzheimer’s Association workgroups on dia­gnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & Dementia 2011; 7(3): 263– 269. doi: 10.1016/ j.jalz.2011.03.005.

22. Chertkow H, Nasreddine Z, Phillips NA et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): validation of alternate forms and new recommendations for education corrections. Poster presented at AAIC Conference Paris, July 2011 and The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): MoCA© [online]. Available from URL: http:/ / www.mocatest.org.

23. Rossetti, HC, Lacritz, LH, Cullum, CM, Weiner, MF.Normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in a population‑based sample. Neurology 2011; 77(13): 1272– 1275. doi: 10.1212/ WNL.0b013e318230208a.

24. Narazaki K, Nofuji Y, Honda T, Matsuo E, Yonemoto K, Kumagai S. Normative data for the montreal cognitive assessment in a Japanese community‑ dwel­ling older population. Neuroepidemiology 2013; 40(1): 23– 29. doi: 10.1159/ 000339753.

25. Zhao S, Guo C, Wang M, Chen W, Wu Y, Tang Wet al. A clinical memory battery for screening for amnestic mild cognitive impairment in an elderly chinese population. J Clin Neurosci 2011; 18(6): 774– 779. doi: 10.1016/ j.jocn.2010.07.149.

26. Freitas S, Simões MR, Maroco J, Alves L, Santana I.Construct Validity of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). J Int Neuropsychol Soc 2012; 18(2): 242– 250. doi: 10.1017/ S1355617711001573.

27. Freitas S, Simões MR, Alves L, Santana I.Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Normative study for the Portuguese population. J Clin Exp Neuropsychol 2011; 33(9): 989– 996. doi: 10.1080/ 13803395.2011.589374.

28. Preiss M, Bartoš A, Čermáková R, Nondek M, Benešová M, Rodriguez M et al. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. 3rd ed. Praha: Psychiatrické centrum 2013.

29. Coen RF, Cahill R, Lawlor BA. Things to watch out for when using the Montreal cognitive assessment (MoCA). Int J Geriatr Psychiatry 2011; 26(1): 106– 108. doi: 10.1002/ gps.2471.

30. Koski L, Xie H, Konsztowicz S. Improving precision in the quantification of cognition using the Montreal Cognitive Assessment and the Mini‑Mental State Examination. Int Psychogeriatr 2011; 23(7): 1107– 1115. doi: 10.1017/ S1041610210002450.

31. Moafmashhadi P, Koski L. Limitations for interpreting failure on individual subtests of the Montreal Cognitive Assessment. J Geriatr Psychiatry Neurol 2013; 26(1): 19– 28. doi: 10.1177/ 0891988712473802.

32. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R (ed). Gerontopsychiatrie. Praha: Galén 2013: 47– 68.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2014 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account