Pneumonektomie – pooperační komplikace


Authors: V. Bosek *;  L. A. Robinson **
Authors‘ workplace: Department of Anesthesiology** Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Director Ass. Prof. Lary A. Robinson, M. D., H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute, University of South Florida, Tampa, Florida *
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 5, s. 191-196
Category:

Overview

Riziko vzniku komplikací v souvislosti s resekcí plic proporcionálně souvisí jednak s rozsahem odstraňované části plíce, jednak na kardiálníchrezervách nemocného. Chirurgická předoperační rozvaha musí respektovat stav oběhové soustavy operovaného a zároveň zvážit rozsah operace, ev.operabilitu. Resektabilita plíce je přirozeně dána lokalizací nádorového ložiska.Při hodnocení stavu nemocného je třeba si uvědomit, jaké jsou přímé chirurgické komplikace, tzn. krvácení, peroperační arytmie, možné poškozenínervů, bronchopleurální píštěle, ranná infekce, posun mediastina, emfyzém apod. Je nutno počítat s poměrně častou potřebou umělé plicní ventilacei po operaci. Z kardiologických komplikací se dostavuje často perioperační arytmie, ischemie a infarkt myokardu. Z léků zpravidla dominujíbetablokátory.Mezi plicními komplikacemi převládá atelektáza, která vzniká z hlenové zátky v dýchacích cestác h a je nejčastěji způsobena nedostatečnýmodkašláváním. Pneumonie postihuje 22 % operovaných, z nichž 30 % končí smrtí; predisponizujícím faktorem bývá atelektáza. Pooperační nekardiálníotok se vyskytuje u 2 – 4 % nemocných a má vysokou mortalitu 50 – 100 %. Embolie plícnice bývá zapříčiněna trombózou dolních končetin a vyskytujese ve 2 – 3 %.Z ostatních komplikací je třeba upozornit na možnost selhání ledvin, a to hlavně u pacientů starších 70 let. Náhlé mozkové příhody se vyskytují asiv 1 % a mají vysokou úmrtnost. Operační mortalita sama o sobě je nízká.Článek podává informaci o situaci chirurgických i nechirurgických komplikacích při pneumonektomiích, které se nejčastěji vyskytují v USA.

Klíčová slova:
pneumonektomie – rozsah operace – resektabilita plíce

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account