HODNOCENÍ POSTURÁLNÍ STABILITYAKCELEROMETREM TriTrac-R3D


Authors: E. Žujová 1;  I. Vařeka 2,3
Authors‘ workplace: Katedra funkční antropologie a fyziologie FTK, Univerzita Palackého v Olomouci vedoucí: prof. RNDr. J. Riegrová, CSc. 2Lázně Luhačovice a. s. generální ředitel: ing. J. Krůžela, Csc. 3Katedra fyzioterapie a algoterapie FTK, Univerzita Palackého v Olomouci 1
Published in: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 109-111.
Category:

Overview

Akcelerometr TriTrac-R3D je určen pro monitorování pohybové aktivity (většinou lokomočníhocharakteru) v prostoru. Cílem práce bylo zjistit, zda je TriTrac-R3D schopen monitorovat pohybovouaktivitu bez lokomočního charakteru a zda dokáže zaznamenat rozdíly ve výchylkách na stabilnía nestabilní plošině. Testovaný soubor tvořilo 47 probandů, kterým byl připevněn TriTrac-R3D napravou SIAS (spina illiaca anterior superior). Probandi absolvovali chůzi na stabilní a nestabilníplošině. Byly porovnávány rozdíly mezi muži a ženami a sportovci a nesportovci. Výsledky měřeníukázaly, že přístroj je schopen zaznamenat výchylky těla při chůzi na místě i rozdíly mezi plošinami.Na nestabilní plošině byly větší výchylky SIAS než na stabilní plošině, mezi muži a ženami nebyl vevýchylkách těžiště rozdíl, nesportovci vykazovali na stabilní plošině menší výchylky než sportovci,na nestabilní plošině mezi nimi nebyl rozdíl.

Klíčová slova:
akcelerometr, posturální stabilita, Posturomed

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×