TEMPOROMANDIBULÁRNÍ DYSFUNKCE


: J. Vacek;  M. Zemanová
: Katedra FBLR IPVZ, Klinika rehabilitačního lékařství FNKV přednosta: MUDr. J. Vacek
: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 103-108.
:

Onemocnění temporomandibulárního skloubení a jeho různé a četné dys- a malfunkce jsou v centrupozornosti několika medicínských odborností např. stomatologie/orthodoncie, otolaryngologie, neurologiea revmatologie stejně jako myoskeletální medicíny. Tento článek se pokouší sumarizovatznalosti vztahující se k tomuto velice diskutovanému tématu z pohledu myoskeletální medicíny.Pochopení jednotlivých příčin temporomandibulární dysfunkce a jejich léčebné ovlivnění zvyšujenaše možnosti zvládat takové časté obtíže jako jsou bolesti hlavy, závratě, tinnitus a některé sluchovéobtíže.

Klíčová slova:
temporomandibulární dysfunkce, tinnitus, cephalea, Bruxismus,myofasciálníbolest

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account