PRINCIPY ČASNÉ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIEKARDIAKŮ PO OPERACÍCH SRDCE V MTO


: J. Mikula
: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná primář MUDr. J. Mikula
: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 87-93.
:

V akutní pooperační fázi je v rehabilitaci kladen důraz na zajištění respiračního komfortu pacienta,relaxaci pooperační respirační rigidity a zbavení pocitu „hrudního krunýře” po podélné sternotomii.V respirační fyzioterapii je preferován princip dechové linearity o pomalé rychlosti (tzv. principvelocity). Jsou aplikovány expektorační techniky hygieny dýchacích cest (Airways Clearance Techniques),statická dechová gymnastika, nácvik autogenní drenáže (dle Chevailliera) a ekonomickyefektivního a kontrolovaného kašle (huffing). Po počátečním asistovaném dýchání, s využitím lokalizovanéhodýchání a inhalační terapie se přechází k rezistovanému dýchání, jak nácviku rezistovanéhoinspiria (trenažér TRIFLO), tak hlavně rezistovaného expiria s využitím tzv. positive expiratorypressure systému oscilujícího dýchání (PEP trenažéry).Z důvodu sternotomie se začíná rehabilitacíbráničního dýchání, postupně se přidává kostoabdominální a kostální dýchání, kde se využívái dynamiky Th páteře a horních končetin (dechová gymnastika dynamická). Nezbytná je kondičnídechová průprava (dechový trénink) a následná pravidelná relaxace s možností využití autogenníhotréninku.

Klíčová slova:
podélná sternotomie, pooperační respirační rigidita, princip velocity,linearita dýchání, asistované dýchání, autogenní drenáž, huffing, lokalizované dýchání,

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account