Relation of quality of life and a type of treatment in women with breast carcinoma: A pilot study


Authors: Kateřina Skřivanová 1;  Ľubomíra Anderková 2;  Dagmar Brančiková 3;  Marcela Bendová 4;  Nela Elfmarková 2;  Tomáš Svěrák 2;  Hana Peterková 1;  Jiří Jarkovský 5;  Klára Benešová 5;  Luboš Minář 4;  Ladislav Dušek 5
Authors‘ workplace: Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno, vedoucí pracoviště doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph. D. 1;  Central European Institute of Technology (CEITEC) MU, Brno 2;  Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 3;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA 4;  Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno, ředitel doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D. 5
Published in: Prakt Gyn 2015; 19(1): 25-37
Category: Oncogynecology: Original Article

Overview

The aim of the pilot study was to assess quality of life (QoL) in patients with breast carcinoma in relation to treatment modalities and their combinations. A total of 71 patients with breast carcinoma participated in this study. QoL was assessed using the 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), Life Satisfaction Questionnaire and Czech research version of Functional Assessment of Breast Cancer Therapy (FACT-B). The average time from diagnosis at the time of QoL assessment was 4.5 years. Mann-Whitney U test was used to test the differences in QoL between groups of patients with different type of therapy and Kruskal-Wallis test for combinations of therapies. A relation between quality of life and a treatment modality was found for questionnaire SF 36 – for the dimension of emotional functional role and operation treatment (higher quality of life in operated patients, p = 0.049), for questionnaire FACT-B – physical condition and chemotherapy (higher quality of life in patients without chemotherapy, p = 0.012), for FACT-B – social/family condition and operation treatment (higher quality of life in operated patients, p = 0.036), for FACT-G score and operation treatment (higher quality of life in operated patents, p = 0.049) and further for Life Satisfaction Questionnaire – for the dimension of health and treatment combination (the highest quality of life in case of the combination of operation, chemotherapy, radiotherapy, biological and hormonal therapy, the lowest quality of life in case of the combination of the previous without biological therapy, p = 0.027). Additionally, we described type and occurrence of side effects of treatment modalities. Generally we found higher QoL in operated patients and lower in patients who underwent chemotherapy, however our findings require further research verifications.

Key words:
breast carcinoma – quality of life – oncological treatment – treatment side effects


Sources

1. Dušek L, Mužík J, Gelnarová E et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2010; 23(5): 311–324.

2. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České Republice. Dostupné z WWW: <http://www.svod.cz>.

3. Dušek L, Májek O, Mužík et al. Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Prakt Gyn 2013; 17(1): 31–39.

4. Petráková K. Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu. Medicína pro praxi 2009; 6(6): 320–324.

5. Ferrel B R, Dow KH, Grant M. Measurement of the quality of life in cancer survivors. Quality of Life Research 1995; 4(6): 523–531.

6. Scieszka M, Zielinski M, Machalski M et al. Quality of Life in cancer patients treated by chemotherapy. Neoplasma 2000; 47(6): 396–399.

7. Sehl M, Lu X, Silliman R et al. Decline in physical functioning in first 2 years after breast cancer diagnosis predicts 10-year survival in older women. J Cancer Surviv 2013; 7(1): 20–31. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11764–012–0239–5>.

8. Harrison SA, Hayes SC, Newman B. Age-related differences in exercise and quality of life among breast cancer survivors. Med Sci Sports Exerc 2010; 42(1):67–74.

9. Ganz P, Kwan L, Stanton A et al. Physical and psychosocial recovery in the year after primary treatment of breast cancer. J Clin Oncol 2011; 29(9): 1101–1109. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2010.28.8043>.

10. Bower J. Behavioral Symptoms in Patients With Breast Cancer and Survivors. J Clin Oncol 2008; 26(5): 768–777. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2007.14.3248>.

11. Gerber LH, Stout N, Mc Garvey et al. Factors predicting clinically significant fatigue in women following treatment for primary breast cancer. Support Care Cancer 2011; 19(10): 1581–1591. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00520–010–0986–7>.

12. Webber K, Mok K, Bennett B et al. If Am in the Mood, I Enjoy It. An Exploration of Cancer-Related Fatigue and Sexual Functioning in Women with Breast Cancer. The Oncologist 2011; 16 (9): 1333–1344. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1634/theoncologist.2011–0100>.

13. Revannasiddaiah S, Rao N, Susheela SP et al. Quality of life assessment in breast cancer patients: The need for stratification of patients, and of the use of appropriate questionnaires. J Can Res Ther 2013; 9(4): 760. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.4103/0973–1482.126496>.

14. Cortes J, Baselga J, Im Y H et al. Health-related quality of life assessment in CLEOPATRA, a phase III study combining pertuzumab with trastuzumab and docetaxel in metastatic breast cancer. Ann Oncol 2013; 24(10): 2630–2635. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdt274>.

15. Brim RL, Pearson SD. The use and reporting of patient reported outcomes in phase III breast cancer trials. Clinical Trials 2013; 10(2): 243–249. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/1740774513475529>.

16. Ohsumi S, Shimozuma K. Current status and future perspectives of patient-reported outcome research in clinical trials in patients with breast cancer in Japan. Breast Cancer 2013; 20(4): 296–301. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s12282–012–0368–8>.

17. Lee MC, Bhati RS, von Rottenthaler EE et al. Therapy choices and quality of life in young breast cancer survivors: a short-term follow-up. Am J Surg 2013; 206(5): 625–631. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.08.003>.

18. Sun Y, Kim SW, Heo CY et al. Comparison of quality of life based on surgical technique in patients with breast cancer. Jpn J Clin Oncol 2014; 44(1): 22–27. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/jjco/hyt176>.

19. Hopwood P, Haviland J, Mills J et al. The impact of age and clinical factors on quality of life in early breast cancer: An analysis of 2208 women recruited to the UK START Trial (standardisation of breast radiotherapy trial). Breast 2007; 16(3): 241–251.

20. Ahles TA, Saykin AJ, Furstenberg CT et al. Quality of life of long-term survivors of breast cancer and lymphoma treated with standard-dose chemotherapy or local therapy. J Clin Oncol 2005; 23(19): 4399–4405.

21. Casso D, Buist DS, Taplin S. Quality of life of 5–10 year breast cancer survivors diagnosed between age 40 and 49. Health Qual Life Outcomes 2004; 2: 25. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/1477–7525–2-25>.

22. Freitas-Silva R, Conde DM, de Freitas R et al. Comparison of quality of life, satisfaction with surgery and shoulder-arm morbidity in breast cancer survivors submitted to breast-conserving therapy or mastectomy followed by immediate breast reconstruction. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65(8): 781–787. Dostupné z DOI: < http://dx.doi.org/10.1590/S1807–59322010000800009>.

23. Joly F, Espié M, Marty M et al. Long-term quality of life in premenopausal women with node-negative localized breast cancer treated with or without adjuvant chemotherapy. Br J Cancer 2000; 83(5): 577–582.

24. Brady MJ, Cella DF, Mo F et al. Reliability and validity of the functional assessment of cancer therapy-breast quality-of-life instrument. J Clin Oncol 1997; 15(3): 974–986.

25. Sobotík Z. Zkušenosti s použitím předběžné verze amerického dotazníku o zdraví (SF-36). Zdravotnictví v České republice 1998; 1(1–2): 50–54.

26. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical Care 1992; 30(6): 473–483.

27. Fahrenberg J, Myrtek M, Schumacher J et al. Dotazník životní spokojenosti. Testcentrum: Praha 2001. ISBN 8086471160.

28. Spurná Z, Dražan L, Foretová L et al. The effect of prophylactic mastectomy with recontruction on quality of life in BRCA positive women. Klin Onkol 2012; 25(Suppl): S74-S77.

29. Tesařová P. Biologická léčba karcinomu prsu. Zdravotnictví a medicína. Příloha: Lékařské listy 2014; 4: 11–13.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Practical Gynecology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×