Questions Related to Implementation of Blanket Hearing Screening in Moravia-Silesia Region


Authors: K. Zeleník 1,2;  E. Havlíková 1;  R. Poláčková 3;  P. Komínek 1
Authors‘ workplace: Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta doc. MUDr. P. Komínek, Ph. D., MBA 1;  Katedra chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, vedoucí katedry doc. MUDr. J. Dostalík, CSc. 2;  Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava, přednostka MUDr. R. Poláčková 3
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 61, 2012, No. 2, pp. 112-118.
Category: Original Papers

Overview

Early detection of hearing loss and consequent early rehabilitation with hearing aids or cochlear implants is crucial for the children’s development and has been demonstrated in many studies. As the result, newborn hearing screening was implemented in many countries. Hearing screening of all newborns has not been implemented in the Czech Republic yet. In the North Moravian region, hearing screening of all newborn is conducted since 2010. The authors summarize their experience with implementation of the hearing screening within three years. They focus mainly on issues related to organization of screening. They offer solutions and practical advices on how to proceed in implementing of the screening and what to avoid, as well. They emphasize the need for long-term education of nurses and doctors of the newborn’s and children’s departments, who are “front line” and are the most important for the successful operation of the screening. To provide feedback on their work, it is another important point. The introduction of screening is not a short-term task but the task for several years.

Key words:
hearing screening, newborn, otoacoustic emission, organization screening.


Sources

1. Jakubíková a kol.: Detská audiológia, Bratislava, Slovak Academic. Press, s.r.o., 2006, s. 15-29, s. 91-105.

2. Kabelka, Z.: Screening sluchu – podkladové materiály pro jednání o možnostech podpory screeningu sluchu, <http://otolaryngologie.cz/screening-sluchu-podkladove-materialy-pro-jednani-o-moznostech-podpory-screeningu-sluchu-2/>

3. Kabelka, Z., Příhodová, J., Vymlátilová, E.: Výsledky rehabilitace dětí s kochleárním implantátem, Otorinolaryng a Foniat /Praque/, 46, 2004, s. 93-97.

4. Metodický pokyn k zajištění celoplošného novorozeneckého screeningu sluchu a následné péče. MZ ČR – v procesu schvalování.

5. Novák, A.: Audiologie. Praha, 2003, s. 188-195, 232-235.

6. Spivak, L.: Universal newborn hearing screening. New York, Thieme, 1998, s. 274.

7. World health organisation: Newborn and infant hearing screening: current issues and guiding principles for action. WHO cataloguing-in-publication data. Geneva, Switzerland, 2009, 40 s.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account