Application of Transient Evoked Otoacoustic Emissions as a Screening Method for Examination of Hearing in Newborns


Authors: D. Potměšilová
Authors‘ workplace: ORL oddělení, Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Děčín, o. z. primář MUDr. V. Veselý
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 4, pp. 221-227.
Category: Original Article

Overview

The hearing is the most significant human sense, significant for progress of the human speech. Late diagnosis of hearing malfunction contributes to the negative influence of the child. Initiation of timely rehabilitation malfunction of hearing by means of hearing aids or by cochlear implant is important for adoption of speech and development for child communication. Examination of hearing close to newborn is possible by means of objective methods – acoustic evoked potentials, otoacoustic emissions.

My work is dealing with screening examination of hearing the lot newborns in Hospital Děčín in period of 2 years. The objective of the work was to prescribe algorithm of examination which is proper for our ward. The examination of transient otoacoustic emissions is an undemanding method, which is appropriate to screening examination. Children where the emissions are absent should be taken for a detailed examination including the examination of Brainstem Evoked Response Activity.

Key words:
malfunction of hearing, examination of hearing, screening, transient evoked otoacoustic emissions.


Sources

1. Beranová, A.: Využití měření otoakustických emisí ve vyšetřování sluchu u osob pracujících v riziku hluku. Dizertační práce LF UK, Hradec Králové, 2002.

2. Černý, M., Zoban, P., Groh, D., Brabec, R., Vejvalka, J., Kabelka, Z., Vejvalková, Š., Vlk, R.: Screening sluchu u novorozenců pomocí transientně evokovaných otoakustických emisí, Čes.–slov. Pediatrie, 58, 2003, 11, s. 700-704.

3. Glattke, T. J., Robinette, M. S.: Otoacoustic emissions clinical apllications, Thieme, 1997.

4. Groh, D., Kabelka, Z., Jurovčík, M., Kopřivová, H., Zoban, P., Černý, M.: Výsledky screeningového programu sluchových vad u novorozenců ve Fakultní nemocnici Praze–Motole v letech 1997 – 1998. Otorinolaryngologie, 48, 1999, 1.

5. Houdková, Z.: Sluchové postižení u dětí – komplexní péče, Praha, 2005.

6. Huber, B.: Untersuchung der Cochleafunktion mit evoziertenotoakustischen Emissionen bei neugebonen Koncern, bei denen ein erhohtes Risiko fűr das Aftreten einer Horstorung vorliegt, Nűrnberg, 1998.

7. Jungwirthová, I.: Možnosti vyšetření sluchu u novorozenců. Mamita, 4, 2003.

8. Jurovčík, M., Kabelka, Z., Myška, P., Novák, M., Kopřivová, H.: SSEP - nová objektivní metoda vyšetření sluchu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 50, 2001, 2, s. 95-98.

9. Kabelka, Z.: Poruchy sluchu u dětí - včasná diagnostika a léčba, možnosti chirurgické korekce. Medicína po promoci, 7, 2006, 5.

10. Kolár, A.: Otoakustické emise a jejich klinické využití. 1998.

11. Lavička, L., Šlapák, I.: Porucha sluchu v dětském věku – poznámky pro pediatra. Pediatrie pro praxi, č. 6, 2002.

12. Lehnhardt, M.: Qualification of educational start working with hearing – impaired children (kapitola 5). Implantovatelná zařízení, Sokrates.

13. Miller, G., Kinkel, M., Kosmalowa, J., Krahulcova, B., Lehnhardt, E., Lehnhardt, M., Manrique, M., Penalta, F.: Qualification of educational start working with hearing impaired children (kapitola 1). Sluchové postižení – možnosti edukace, Sokrates.

14. Myška, P.: Postižení sluchu v dětském věku, následná léčebně – rehabilitační péče, Pediatr. praxe, 2007, 2, s. 79-81.

15. Novák, A.: Foniatrie a pedaudiologie I., poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha, 1994.

16. Rohoň, P.: Genetická diagnostika hluchoty. Brno.

17. Strnadová, V.: Úvod do surdopedie. Liberec, 2002.

18. Šlapák, I., Horník, P., Klimešová, P., Reitknechtová, M.: Screeningové vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí v novorozeneckém věku. Otorinolaryng. a Foniat./Prague/, 48, 1999, 3, s. 139-143.

19. Siemens Audiologická technika: Návod na obsluhu MAICO ERO.SCAN.

20. Valvoda, J.: Otoakustické emise v diagnostice poruch funkční integrity sluchového analyzátoru. Praha, 1998.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account