Lokalizovaná forma Wegenerovygranulomatózy s postiženímucha a oka


Authors: J. Lukáš;  M. Hroboň;  P. Rambousek;  J. Valvoda;  J. Žabka;  P. Haicl;  Z. Dubská;  J. Vedralová
Authors‘ workplace: ORL oddělení VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hroboň, CSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha,
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2003, No. 1, pp. 29-32.
Category:

Overview

V práci autoři prezentují kazuistiku do té doby zdravé 48leté pacientky s limitovanouformou Wegenerovy granulomatózy. Choroba se manifestovala oboustrannou mastoiditidou s parézoulícního nervu, úplnou ztrátou sluchu vlevo, těžkýmpoškozením sluchu vpravo a dočasnou okluzía. centralis retinae vpravo. V diskusi autoři upozorňují na diagnostická úskalí limitované formyWegenerovy granulomatózy. Imunosupresivní a cytostatická léčba vedla v poměrně krátké době keklinicko laboratorní remisi nemoci. V závěru je zdůrazněna týmová spolupráce jak v diagnosticenemoci, tak při léčbě.

Klíčová slova:
Wegenerova granulomatóza, limitovaná forma, mastoiditida, paréza lícníhonervu, okluze, centrální retinální arterie.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account