Exogenous Allergic Alveolitis as an Occupational Disease


Authors: P. Malenka
Authors‘ workplace: Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Published in: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 152-154.
Category: Case Report

Overview

The paper summarizes etiopathogenesis and diagnostics of the exogenous allergic alveolitis and presents the case study of the patient whose exogenous allergic alveolitias was acknowledged as the occupational disease at the clinic of occupational diseases in 2004.

Key words:
exogenous allergic alveolitis, etiopathogenesis, diagnostics, malt lung, occupational disease


Sources

1. BECKETT, W. S. Occupational Respiratory Diseases. N. Engl, J. Med., 2000, 20, 4, s. 338-343.

2. BRIGHT, P., BURGE, P. S. Occupational Lung Disease. Thorax, 1996, 18, 3, s. 137–140.

3. BRHEL, P. et al. Pracovní lékařství. Brno : NCO NZO 1996, 60 s.

4. BUSCHMAN, D. L., GAMSU, G, WALDRON, J. A., jr. et al. Chronic Hypersensitivity Pneumonitis. AJR, 1992, 159, 5, s. 957-960.

5. GOLDBERG, B. J., KAPLAN, M. S. Non-asthmatic Respiratory Symptomatology. Current Opinion in Pulmonary Medicine, 2000, 11, 2, s. 89-91.

6. HOMOLKA, J., VOTAVA V. Intersticiální plicní procesy. Praha : Maxdorf 1999, 245 s.

7. KLINE, J. N., HUNNINGHAKE, G. W. Hypersensitivity Pneumonitis And Pulmonary Infiltrates With Eosinophilia. Boston : Braunwald 2001, 183 s.

8. Kolektiv lékařů Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče. Brno : NCO NZO 2005, 388 s.

9. LANČÍKOVÁ A. Alergie a práce. Kurz IPVZ, Praha 2004.

10. Nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

11. Pomocník alergologa a klinického imunologa. Praha : Maxdorf, 2004, 98 s.

12. ROSE, C. R. Hypersensitivity Pneumonitis. In Harber ?. et al. Mosby-Year Book 1992, s. 231–253.

13. SHARMA, O. P. Hypersensitivity Pmeumonitis. 1983, 23, 4, s. 137-143.

14. SCHWARZ, M. I. Interstitial Lung Diesease, New York, 2003, 70 s.

15. Vyhláška č. 32/1965 Sb., o bolestném a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů.

16. Vyhláška č. 440/2001 Sb., o bolestném a ztížení společenského uplatnění.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account