Conservation Substances in Industrial Liquids, Cosmetic and Pharmaceutical Products as Potential Causes of Contact Sensitivity


Authors: E. Dastychová
Authors‘ workplace: I. dermarmatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Published in: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 142-146.
Category: Review article

Overview

The paper presents the review on possible sensibilizations to conservation substances used in the industry, cosmetic and pharmaceutical products. The attention is paied especially to widely used conservants releasing folmaldehyde and products based on izo-thiazoline which may be also the cause of professional eczema in workers in the metal and machine industry.

Key words:
eczema, contact allergens, conservation substances, conservation additives


Sources

1. Albert, M. R., Chang, Y., Gonsales, E. Concomitant positive reactions to allergens in a patch testing standard series from 1988–1997. Am. J. Contact. Dermat., 1999, 10, 4, s. 219–223.

2. Andersen, K. E., Rycroft, R. J. G. Recommended patch test concentrations for preservatives, biocides and antimicrobials. Contact. Dermatitis, 1991, 25, s. 1–18.

3. Bangha, E., Elsner, P. Senzitizations to allergens of the European standard series at the Department of Dermatology in Zurich 1990–1994. Dermatology, 1996, 193, 1, s. 17–21.

4. Boffa, M. J., Beck, M. H. Short communications: Allergic contact dermatitis from quaternium 15 in Oilatum cream. Contact Dermatitis, 1996, 35, s. 45–63.

5. Bruze, M., Gruvberger, B., Persson, K. Contact allergy to a contaminant in Kathon CG in guinea pig. Dermatosen, 1987, 35, 5, s. 165–168.

6. Dastychová, E. Kontaktní senzibilizace na některé obsahové součásti dermatologických extern a kosmetických přípravků. Čs. Derm., 1999, 74, 3, s. 118–121.

7. Dastychová, E., Nečas, M., Pěnčíková, K., Jedličková, H., Semrádová, V. Contact hypersensitivity to selected excipients of dermatological topical preparations and cosmetics in patients with chronic eczema. International Journal of Immunopathology and Pharmacology.

8. Dastychová, E., Nečas, M., Pěnčíková, K. Aktuální kontaktní alergeny. In Sborník abstrakt. IX. Luhačovické dny 22.–23. 3. 2002, Společnost alergologie a klinické imunologie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost.

9. Dastychová, E., Nečas, M., Pěnčíková, K. Contact hypersensitivity to adjuvants of dermatological topical medicaments and cosmetics. European Academy of Dermatology and Venerology JEADV, 2002, 16, Suppl.1, s. 36–67.

10. Dastychová, E., Nečas, M., Pěnčíková, K. Vzájemné vztahy kontaktní přecitlivělosti na obsahové součásti průmyslových kapalin, kosmetických a farmaceutických přípravků. Alergie, 2002, 4, Suppl. 3, s. 44.

11. Dastychová, E., Nečas, M., Pěnčíková, K. Kontaktní ekzém obličeje (vyvolávající alergeny). Derma 3. tisícročia, 2002, 4, 2, s. 18.

12. Dastychová, E., Pěnčíková, K., Mořkovská, M., Nečas, M. Kontaktní přecitlivělost na kyselinu sorbovou a galan propylnatý. Čs. Derm., 2002, 4, s. 68–74.

13. Dastychová, E., Záhejský, J. Nežádoucí účinky pomocných látek v dermatologických externech a kosmetických přípravcích. Čs. Derm., 1993, 68, s. 26–29.

14. Dastychová, E., Záhejský, J. Zjišťování častosti kontaktní přecitlivělosti na konzervační prostředek Kathon CG. Čs. Derm., 1989, 64, 5, s. 303–307.

15. Dickel, H., Kuss, O., Schmidt, A., Schmitt, J., Diepgen, T. L. Inzidenz berufsbedingter Haut-krenkheiten in haurgefährdenden Berufsordnungsgruppen. Hautarzt, 2001, 52, s. 615–623.

16. Dickel, H., Taylor, J. S., Bickers, D. R., Rehse, E., Merk, H. F. Patch testing eith a standard series. Dermatosen, 1998, 46, 6, s. 234–243.

17. Enders, F., Przybilla, B., Ring, J., Burg, G., Braun-Falco, O. Epicutaneous testing with a standard series. Results in 12026 patients. Hautarzt, 1988, 39, 7, s. 779–786.

18. Fiedler, H. P. Lexikon der Hilsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete. Editio Cantor, K. G. Aulendorf i. Württ., 1971, s. 89–90, 280–283, 327, 430.

19. Foussereau, J., Brändle, I., Boujnah-Khouadaja, A. Allergisches Kontaktekzem durch Isothiazolin-3-on-Derivate. Dermatosen, 1984, 32, 6, s. 208–211.

20. Foussereau, J. An epidemiological study of contact allergy to 5-chloro-3-ethylisothiazolone (3-methyl-isothiazolone ins Strasbourg). Contact Dermatitis, 1990, 22, 2, s. 68–70.

21. Frosch, P. J., Schulze-Dirks, A. Kontaktallergie auf Kathon CG. Hautarzt, 1987, 38, s. 422–425.

22. Frosch, P. J., White, I. R., Rycroft, R. J. G., Lahhi, A., Burrows, D., Camarasa, J. G., Ducombs, G., Wilkinson, J. D. Contact allergy to Bronopol. Contact Dermatitis, 1990, 22, s. 24–26.

23. Fuchs, T., Ippen, H. Hautallergien durch Konservierungsmittel. J. Pharmatechnol., 1985, 6, s. 52–55.

24. Goossens, A., Cleas, L., Drieghe, J., Put, E. Antimicrobials: preservatives, antiseptics anddesinfectants. Contact Dermatitis, 1997, 39, s. 133.

25. Groot, A. C. Isothiazoline preservative as important contact, allergen in cosmetics. Dermatosen, 1987, 35, 5, s. 169–173.

26. Groot, A. C. The frequency of contact allergy in atopic patients with dermatitis. Contact Dermatitis, 1990, 22, s. 273–277.

27. Hegyi, E., Doležalová, A., Danilla, T., Monovská, L., Gejdoš, M., Danyszová, J., Nováková, V., Čimová, V. Inzidenz von Kontaktallergien in der West-Slowakei. Dermatosen, 1994, 42, 4, s. 148–152.

28. Hegyi, E., Hudáková, G. Inzidenz der Kontaktsensitivität auf Kontaktallergene der Standardreihe bei Patienten über 40 Jahre mit besondere Berücksichtigung der Frauen. Dermatosen, 1997, 45, 1, s. 6–11.

29. Kawai, K. e., Nakagawa, M., Sasaki, Y., Kawai, K. y. Occupational contact dermatitis from Kathon® 930. Contact Dermatitis, 1993, 28, s. 117.

30. Košťálová, D., Dastychová, E., Dobešová, J., Horažďovský, J., Machovcová, A., Reslová, J., Roudnická, B., Vaněčková, J., Vojtěchovská, A., Žemličková, M. Výsledky epikutánních testů standardní sadou alergenů v ČR v letech 1995–1997. In Sborník dermatologie a životní prostředí, Praha 27.–29. 5. 1998, s. 44 (poster).

31. Novák, M. Benzalkoniumchlorid – méně diagnostikovaný (ne)profesionální kontaktní alergen. Pracov. Lék., 2001, 53, 1, s. 19–23.

32. Novák, M., Klézlová, V. Alergie na merthiolát (Thiomersalum) v souboru standardních epikutánních testů u různých ekzémů a ulcus cruris ve třech časových obdobích mezi roky 1979–1999. Čs. Derm., 2000, 75, 1, s. 3–10.

33. Pecquet, C., Bayrou, O., Leynadier, F. Prevelance of positive patch tests with preservatives. Contact Dermatitis, 2002, 46, Suppl. 4, 58, s. 73.

34. Rietschel, R. L., Fowler, J. F., jr. Fisher’s Contact Dermatitis. Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins 2001, s. 211–253.

35. Serra-Baldrich, E., Lluch, M., Valero, A., Malet, A., Gimenez, Camarassa, J. M. Contact dermatitis: clinical review of 800 patients tested using the standard European series. Allergol. Immunopathol., 1995, 23, 2, s. 67–72.

36. Shrank, A. B. Allergy to cutting oil. Contact Derm., 1985, 12, s. 229.

37. Shehade, S. A., Beck, M. H., Hillier, V. F. Epidemiological survey of standard series patch test results and observations on day 2 and day 4 readings. Contact Dermatitis, 1991, 24, s. 119–122.

38. Schnuch, A. Benzalkoniumchlorid. Dermatosen/Occup. Environ., 1997, 45, s. 179–180.

39. Vocílková, A., Dastychová, E., Dobešová, J., Horažďovský, J., Košťálová, D., Macháčková, J., Reslová, J., Vaněčková, J. Rozbor výsledků standardních epikutánních testů na území České republiky. Čs. Derm., 1995, 70, 3, s. 125–128.

40. Záhejský, J., Janeš, K., Dastychová, E. Die Diagnostik von Kontaktüberempfindlichkeit auf Konservierungsmittel auf Basis von Isothiazolin-on bei Ekzematikern. Parfümerie und Kosmetik, 1991, 72, 3, s. 171–181.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account