The Manual of the Functional Examination of Joints for Assessing Occupational Diseases


Authors: P. Brhel 1;  V. Drápal 2
Authors‘ workplace: Klinika pracovního lékařství LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně, přednosta Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. 1;  Ortopedická a traumatologická ambulance NZZ Brno, vedoucí pracoviště MUDr. Vladimír Drápal 2
Published in: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 155-160.
Category: References for Practice

Overview

Professional influences may also be the cause of arthrosis. The most common professional etiological factors are a longterm unilateral excessive overload of a locomotor apparatus of extremities or vibrations locally transmitted on hands at work with vibrating instruments and facilities. For the purpose of acknowledgment of an occupational disease, X ray signs of a degenerative affection of joints have to reach a certain stage according to the Kellgren and Lawrence classification, they have to be accompanied by a serious disorder of the joint function and a significant limitation of working ability. The authors present basic findings on a functional examination of joints for the purpose of outpatient practice of specialists on occupational diseases.

Key words:
occupational diseases of joints, arthrosis, functional examination


Sources

1. Dungl, P. et al. Ortopedie. Praha : Grada Publishing 2005, 1280 s.

2. Drápal, V. Artróza kloubů končetin jako nemoc z povolání. Pracov. Lék., 2005, 57, 3, s. 116–119.

3. Fait, M., Bozděch, Z. Úvod do ortopedie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1977, 172 s.

4. Kolektiv Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče. Brno : NCO NZO 2005, 338 s.

5. Müller, I., Brhel, P. K některým otázkám hlavních nozologických jednotek profesionálních ortopedických onemocnění z přetěžování končetin. Pracov. Lék., 2000, 52, 1, s. 22–25.

6. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

7. Rejholec, V., Šusta, A. Revmatologie. Praha : Avicenum 1985, 318 s.

8. Russe, O., Gerhardt, J. J., King, P. S. An Atlas of Examination, Standard Meassurements and Diagnosis in Orthopedics and Traumatology. Bern-Stuttart-Vienna : Hans Huber Publishers 1972, 289 s.

9. Rychlíková, E. Funkční poruchy kloubů končetin. Praha : Avicenum 1980, 193 s.

10. Rychlíková, E. Poruchy funkce kloubů končetin a jejich terapie. Praha : Triton 1994, 175 s.

11. Sosna, A., Vavřík, P., Krbec, M., Pokorný, D. et al. Základy ortopedie. Praha : Triton 2001, 175 s.

12. Tichý, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha : ATVS Palestra 1993, 60 s.

13. Trnavský, K., Dostál, C. et al. Klinická revmatologie. Praha : Avicenum 1990, 440 s.

14. Trnavský, K., Kolařík, J. et al. Onemocnění kloubů a páteře v praxi. Praha : Galén 1997, 353 s.

15. Vojtaššák, J. Ortopédia. Bratislava : Slovac Academic Press 1998, 749 s.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account