Hyperbaric Oxygen and Diabetic Foot


Authors: V. Doležal
Authors‘ workplace: Čestný člen výboru České společnosti pro hyperbarickou medicínu ČLS JEP
Published in: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 1-2, s. 35-37.
Category: Review article

Overview

The treatment of diabetes complications, especially diabetic foot, and costs of this treatment is a frequently discussed topic. An extensive literature review concerning financial impacts of the treatments has been made. The adjunctive usage of hyperbaric oxygen induces considerable savings in the process of treatment of diabetic foot.

Key words:
hyperbaric oxygen, diabetic foot


Sources

1. APELQUIST, J., RAGUALSON-TENNWALL, G., PERSSON, V. et al. Diabetic foot ulcers in multidisciplinary setting. An economic analysis of primary healing and healing with amputation. J. Intern. Med., 1994, 235, s. 463–471.

2. BARONI, G., PORRO, T., FAGLIA, E. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care, 1987, 10, s. 81–86.

3. BARCAL, R., EMMEROVÁ, M., HADRAVSKÝ, M. Hyperbarie a hyperbarická oxygenoterapie. Plzeň : Škoda JS, a. s., a Vydavatelství J. Kuna 2000, 122 s.

4. BRAKORA, M. J., SHEFFIELD, P. J. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic wounds. Clin. Pediatr. Med. Surg., 1995, 12, s. 105–117.

5. BRUNEROVÁ, L., ANDĚL, M. Kalkulace nákladů na léky, zdravotní materiál, některé vybrané léčebné výkony a služby sociální oblasti u pacientů se syndromem diabetické nohy. Vnitř. Lék., 2003, 49, č. 6, s. 457–464.

6. ČECHUROVÁ, D., LACINOVÁ, S., RUŠAVÝ, Z. et al. Ekonomický pohled na syndrom diabetické nohy. Vnitř. Lék., 2003, 49, č. 6, s. 453–456.

7. ČECHUROVÁ, D., RUŠAVÝ, Z., LACINOVÁ, S. et al. Transkutánní tlak kyslíku v hyperbaroxii jako prediktor ischémie u nehojících se diabetických vředů. Vnitř. Lék., 2002, 48, č. 10, s. 971–975.

8. CIANCI, P., HUNT, T. K. et al. Salvage of the probleme wound and potential amputation with wound care and adjunctive hyperbaric oxygen therapy: an economic analysis. J. Hyperbar. Med., 1988, 3, s. 97.

9. CIANCI, P. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot. J. Am. Pediatr. Med. Ass., 1994, 84, s. 448–455.

10. DOLEŽAL, V., FREJOVÁ, J., RUPPEERT, J. Vliv hyperbarického kyslíku na záněty kostní dřeně. Acta Chir. Ortop. Traum., 1970, 37, s. 78–87.

11. DOLEŽAL, V., PITRÁK, V., PROCHÁZKOVÁ, H. Přínos hyperbarické oxygenoterapie pro léčení ischemických defektů dolních končetin. Prakt. Lék., 1996, 76, s. 238–243.

12. DOLEŽAL, V. Hyperbarická oxygenoterapie nehojících se ran a defektů. Čas. Lék. Čes., 2001, 140, č. 4, s. 104–107.

13. ESCOBAR, S. J., SLADE, J. B., HUNT, T. K. et al. Adjuvant hyperbaric oxygen therapy for treatment of necrotising fasciitis reduces mortality and amputation rate. Undersea Hyperbar. Med., 2005, 32, č. 6, s. 437–443.

14. FAGLIA, E., FAVALES, E., ALDEGHI, A. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. Diabetes Care, 1996, 19, s. 1338–1343.

15. FIFE, C. E., BUYUKCAKIR, C., OTTO, G. H. et al. The predictive value of transcutaneous oxygen tension measurement in diabetic lower extremity ulcers with hyperbaric oxygen therapy: a retrospective analysis of 1144 patients. Wound Rep. Reg., 2002, 10, s. 198–207.

16. HAMMARLUND. C., SUNDBERG. T. Hyperbaric oxygen reduces size of chronic leg ulcers: a randomized doubleblinde study. Plast. Reconstr. Surg., 1994, 93, s. 829–833.

17. HUNT, T. K., ASLAM, R. C. Oxygen 2002: wounds. Undersea Hyperbar. Med., 2004, 31, s. 141–153.

18. KNIGHTON, D. R., HALLIDAY, B. J., HUNT, T. K. Oxygen as an antibiotik: The effect of inspired oxygen on infection. Arch. Surg., 1986, 119, s. 199–204.

19. KESSLER, L., BILBAUT, P., ORTEGA, F. et al. Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic foot ulcers. Diabetes Care, 2003, 26, s. 2378–2382.

20. LIPSKY, B. A., BERENDT A. R., DEERY H. G. et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Plast. Reconstr. Surg., 2006, 117, č. 2, s. 212–238.

21. NAKADA, T., SAITO, Y., CHIKENJI, M. et al. Therapeutic outcome of hyperbaric oxygen and basic fibroblast growth factor on intractable skin ulcer in legs. Plast. Reconstr. Surg., 2006, 117, č. 2, s. 646–651.

22. ORIANI, G., MEAZZA, D., FAVALES, F. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic gangrene. J. Hyperbar. Med., 1990, 5, s. 171–175.

23. OTTO, G. H., FIFE, C. E., BUYUKCAKIR, C. The effect of smoking on cost and duration of hyperbaric oxygen therapy for diabetic patiens with nonhealing wounds. Undersea Hyperbar. Med., 2000, 27, s. 83–89.

24. ROECKL-WIEDMAN, I., BENNET, M., KRANKE, P. Systematic review of hyperbaric oxygen in the treatment of chronic wounds. Brit. J. Surg., 2005, 92, s. 24–32.

25. SENIOR, C. Treatment of diabetic foot ulcers with hyperbaric oxygen. J. Wound Care, 2000, 9, s. 193–197.

26. ZODIAK, T. Wound healing in diabetes-outcome and costs. Pressure, 2005, 34, s. 9–11.

27. SVAČINA, Š. Nové trendy v diabetologii. Vnitř. Lék., 2004, 50, s. 76–80.

28. WANG, C., SCHWAIRZBERG, S., BERLINER, E. Hyperbaric oxygen for treating wounds. Arch. Surg., 2003, 138, s. 272–279.

29. WATTEL, F. Hyperbaric oxygen therapy in chronic vascular wound management. Angiology, 1990, 41, s. 59–65.

30. WUNDERLICH, R. P., PETERS, E. J., LAVERY, L. A. Systematic oxygen therapy extremity wound healing and the diabetic foot. Diabetes Care, 2003, 23, s. 1551–1555.

31. ZAMBONI, W. A. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds. Undersea Hyperbar. Med., 1997, 24, s. 175–179.

32. ZAPLETALOVÁ, J. Diabetická noha a hyperbarická oxygenoterapie. Prakt. Lék., 2005, 85, s. 97–101.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account