Determining capacity for sustained gainful employment of an individual


Authors: V. Míková ;  A. Kučerová
Authors‘ workplace: Rehabilitační oddělení Okresní nemocnice Tábor
Published in: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 1, s. 3-6

Overview

The authors present some of the tests selected for the purpose of evaluation of working capacity of an individual, i. e. evaluation of capacity for sustained gainful employment.

The combination of a questionnaire and an objective evaluation of an individual was used. Input and shortcomings of the test and a proposal on elimination of identified shortcomings are presented in the paper.

Key words:
limitation of activity – working capacity – evaluation of self-sufficiency – individuals with health affection – Activity Matching Ability System – test of functional abilities – working curve – functional test of an upper extremity motricity


Sources

1. Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho. (překlad: Ivana Koplíková), Brno 1994.

2. Pfeiffer, J., Švestková, O., Votava, J., Vávra, A., Kalužíková, E., Šplíchal, J., Kantor, C., Samková, A. Činnosti rehabilitačních center. MZČR 1997.

3. Die Arbeitskurve nach Emil Kraepelin und Richard Pauli. Mainzer Revision

4. Arnold, W. Der Pauli Test. (1970)

5. Lewit, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Sdělovací technika, s. r. o. : Praha 2003.

6. Opavský, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Ediční řada – Skripta, Olomouc 2003.

7. Vaňásková, E. Testování v rehabilitační praxi – cévní mozkové příhody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů : Brno 2004.

8. Lippertová-Grunerová, M. Neurorehabilitace. Galén : Praha 2005.

9. Veselá, A. Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum : Praha 1995.

10. Gúth, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Liečreh : Bratislava 1995.

11. Malý, M. et al. Poranenie miechy a rehabilitácia. Bonus Real, s. r. o. : Bratislava 1999.

12. Jesenský, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum : Praha 1995.

13. Pavelka, K., Rovenský, J. Klinická revmatologie. Galén : Praha 2003.

14. Hromádková, J. Fyzioterapie. H+H Vyšehradská, s. r. o. : Praha 2002.

15. Shah, S., Vanclay, F., Cooper, B. Improving the Sensitivity of the Barthel Index for Stroke Rehabilitation. J. Clin. Epidemiol., 1989, 42, p. 703–709.

16. Hamilton, B. B., Laughlin, J. A., Granger, C. V., Kayton, R. M. Interrater Agreement of the Seven Level Functional Independence Measure (FIM). Arch. Phys. Med. Rehabil., 1991, 72, p. 790.

17. Kraepelin, E., Pauli, R. Pracovní křivka. Psychodiagnostika : Bratislava 1994.

18. Kraepelin, E., Pauli, R. Die Arbeitskurve – Mainzer Revision. Beltz Testgesellschaft : Weinheim 1983.

19. Pfeiffer, J. Ergoterapie. Rehalb : Praha 2001.

20. Trojan, S., Druga, R., Pfeiffer, J., Votava, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Grada Publi-shing : Praha 2001.

21. Tichý, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Triton : Praha 2000.

22. Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publi-shing : Praha 1997.

23. www.udsmr.org/fim2_refer.php.

24. International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO 2001.

25. Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia. EKOVYS, s. r. o, Komárovská 19, Bratislava, ISBN 80-968689-1-8.

26. Integrovaný systém typových pozic. Verze 2.4.12; Studijní materiál; Projektový tým Trexima, spol. s r. o.: Zlín 2004.

27. www.istp.cz.

28. Zákon č. 582/1991 Sb.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account