Interest of physicians in the position at the medical advisory panel


Authors: Libuše Čeledová;  Rostislav Čevela
Authors‘ workplace: Odbor lékařské posudkové služby MPSV ČR, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 398-401
Category: Original Article

Overview

Article informs about the principal conclusions from the project governed by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic “Identification of motivational factors among the medical professionals in the position at the medical advisory panel“. The aim of the project was to asses the views of medical professionals at the positions in the medical advisory panel which could be used to enlist new assessment physician. Activity of assessment physician is not considered by other medical specialists to be interesting, mainly because its high requirements for administrative work and limited contact with patients. The highest potential for recruitment of new assessment physician represent specialist working in hospitals. To increase the appeal of physicians in the positions at the medical advisory panel it is necessary to decrease the administrative load, bring the assessment service closer to clinical medicine and to improve the awareness on the role of assessment physician among other medial professionals.

Key words:
medical advisory panel, motivation, social affairs.


Sources

1. Harrington A, et al. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál 2006; 496 s.

2. Tomeš I. Sociální správa. Úvod do teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Portál 2009; 304 s.

3. Kahoun V. K problematice invalidity v důchodovém pojištění. In Sociální práce II. Praha: Triton 2007.

4. Kahoun V. Results of research of diagnoses and possible causes of origin of reasons for awarding full disability pensions from youth in South Bohemian Region, Journal of Health Sciences Management and Public Health, National Institute of Health and Social Affairs, Georgia, The University of Scranton, Pennsylvania, USA 2007; 8(2): 230–244.

5. Krebs V, et al. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha: VÚPSV 2009; 178 s. 

6. Krebs V, et al. Sociální politika. Praha: ASPI, a.s. 2010; 544 s. 

7. Kahoun V, et al. Vybrané kapitoly k sociální práci – sociální práce II. Praha: Triton 2008; 261 s.

8. Kahoun V, Vurm V, Kučerová B. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Praha: Triton 2008; 87 s.

9. Kahoun V, Šimák M. Změny ve vymezení invalidity v kontextu reformy důchodového pojištění. In: Sborník z V. mezinárodní konference „Problematika – generace 50 plus“, České Budějovice, ZSF JU 2008; 36–38.

10. Arnoldová A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 1. část. Praha: Karolinum 2007; 614 s. 

11. Arnoldová A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 2. část, 2. vydání. Praha: Karolinum 2005; 505.

12. Tröster P, et al. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. K. BECK 2010; 422 s.

13. Závěrečná zpráva projektu vědy a výzkumu: Zjištění motivačních faktorů odborné lékařské veřejnosti pro práci v lékařské posudkové službě. Praha: MPSV 2010; 64 s.

14. Šídlo L. Lékaři primární zdravotní péče v České republice z pohledu demografie –současný stav jako základní kámen budoucího vývoje. Čas Lék čes 2010; 149(12): 563–571.

15. Palička,V. Personalizovaná medicína – realita, mýtus, fikce? Čas Lék čes 2010; 149(10): 460–461.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account