Subakutní tyreoiditida zaměněna za zubní problém


Authors: H. Tesfaye 1;  R. Cimermanova 2;  M. Cholt 3;  P. Sýkorová 4;  M. Pechová 1;  R. Prusa 1
Authors‘ workplace: Department of Clinical Biochemistry and Pathobiochemistry, Faculty Hospital Motol, nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 1;  Division of Primary Care, Faculty Hospital Motol, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 2;  Department of Imaging Methods, Faculty Hospital Motol, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 3;  Department of Nuclear Medicine and Endocrinology, Faculty Hospital Motol, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 4
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 438-441
Category: Case Report

Overview

Subakutní tyreoiditida je zánětlivé onemocnění štítné žlázy často předcházené virovými infekcemi. Obvyklé příznaky bývají zvýšené teploty, napětí v žláze a okolí doprovázené bolestí. Iniciální hypertyreóza může byt doprovázená dočasnou periodou hypotyreózy s jinak příznivou prognózou. Je známo, že toto onemocnění je často zaměněno za faryngitidu, ale recentně provedená rešerše v Medline s klíčovým slovy: „subacute thyroiditis and dental pain“ s nulovým výsledkem poukazuje na menší obvyklost případu subakutní tyreoiditidy zaměněné za potíže zubního původu. V této kazuistice popisujeme případ subakutní tyreoiditidy zaměněné za potíže zubního původu. Cílem tohoto sdělení je upozornit na nutnost pomýšlet i na problémy spojené se štítnou žlázou u pacientů přicházejících s nevysvětlitelnými zubními bolestmi.

Klíčová slova:
subakutní tyreoiditida, zubní bolest, diferenciální diagnóza a léčba.


Sources

1. Martino E, et al. High prevalence of subacute thyroiditis during summer season in Italy. J Endocrinol Invest 1987; 10: 321–323.

2. Bindra A, Braunstein GD. Thyroiditis. Am Fam Physician. 2006; 73: 1769–1776.

3. Volpe R, Johnston MW. Subacute thyroiditis: a disease commonly mistaken for pharyngitis. Can Med Assoc J 1957; 77: 297–307.

4. Carenfelt C. Subacute thyroiditis. A diagnosis in otolaryngology. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1975; 37: 118–127.

5. Limanova Z. The thyroid gland – running the show behind the scenes, 1st Part. Čas Lék čes 2009; 148: 83–85 (article in Czech).

6. Limanova Z. The thyroid gland – running the show behind the scenes, 2nd Part. Čas Lék čes 2009; 148: 124–128 ([article in Czech).

7. Schubert MF, Kountz DS. Thyroiditis. A disease with many faces. Postgrad Med 1995; 98: 101–103, 107–108, 112.

8. Fatourechi V, et al. Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmstead County, Minnesota, study. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2100–2105.

9. Szabo SM, Allen DB. Thyroiditis. Differentiation of acute suppurative and subacute. Case report and review of the literature. Clin Pediatr (Phila) 1989; 28: 171–174.

10. Hegedüs L. Thyroid ultrasound Endocrinol Metab Clin North Am. 2001; 30: 339–360

11. Cho MH, et al. Riedel‘s thyroiditis in a patient with recurrent subacute thyroiditis: a case report and review of the literature. Endocr J 2007; 54: 559–562.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account