On the debate about ethicotherapy


Authors: M. Opatrná
Authors‘ workplace: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Onkologická klinika VFN
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 407-409
Category: Topic

Overview

The paper is a response to E. Kalvinska’s article “From ethicotherapy to modern psychotherapy” (Čas Lék čes 2009; 148: 243–245). The author quotes from the original materials of the founder of ethicotherapy and contextualizes them.

Key words:
ethicotherapy, psychotherapy, esotericism, spiritual (crisis) caregiver.


Sources

1. Opatrná M. Lékařská etika a etikoterapie. Čas Lék čes 2008; 147: 258–260.

2. Opatrná M. Lékařská etika a etikoterapie II. Čas Lék čes 2008; 147: 303–306.

3. Kalvínská E. Od etikoterapie k moderní psychoterapii. Čas Lék čes 2009; 148: 243–245.

4. Vojtíšek V. Encyklopedie náboženských směrů v České republice – Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál 2004.

5. Dokumentační centrum českého hermetismu. Dostupné z http://dcch.grimoar.cz/?Loc=detail&Cat=1&Lng=1&UID=3 a z http://esoteric.mysteria.cz/svetmagie.htm

6. Bezděk C. Etikoterapie – Záhada života a smrti. Praha: Gemma89 1995.

7. Bezděk C. Etikoterapie II – Záhada nemoci a uzdravení – Léčení duše a těla. Praha: Fontána 2000.

8. Nakladatelství Fontána. Dostupné z http://www.nakladatelstvi-fontana.prodejce.cz/ a dále z http://www.fontana-esotera.cz/go/default.php nebo http://www.fontana.ws/

9. http://www.fontana.ws/alternativni-lecba/co-s-doktorem.html

10. http://www.fontana.ws/alternativni-lecba/co-s-doktorem-2.html

11. Kalvínská E. Poskytování spirituální péče v českých nemocnicích. Prakt Lék 2008; 88: 722–724.

12. www.eurochaplains.org

http://www.eurochaplains.org/belgium.htm

http://www.eurochaplains.org/netherlands.htm

13. http://www.etikoterapie-kalvinska.cz 

14. http://www.ordinace.cz/katalog/dusevni-zdravi/ http://www.atila.cz/k/?id=FR3a25ed9ebf842

http://www.firmy.cz/detail/370890-mudr-eva-kalvinska-praha-modrany.html

15. www.cskpp.estranky.cz 

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account