Molekulární patogeneze chronické lymfocytárníleukémie se zaměřením na regulaci buněčnéhocyklu a apoptózy


Authors: M. Trbušek;  J. Mayer
Authors‘ workplace: Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 84-89
Category:

Overview

I přesto, že mnohé práce o chronické lymfocytární leukémii obsahují ve svémúvodu větu, že molekulární patogenezeonemocnění „is still largely unknown“, množství nashromážděných poznatků je impresivní a umožňuje vytvořitprvní modely celkové geneze této „nejčastější leukémie v západním světě“. Protože mnohé studie potvrdily, žeB-CLL lymfocyty akumulované v periferní krvi jsou ukotveny v G0/G1-fázi buněčného cyklu, pohlíželo se v posledníchletech na toto onemocnění většinou jen z pohledu poruchy apoptózy – lymfocyty se pomalu hromadía nemohou „řádně zemřít“. Ukazuje se však, že v prostředí s vhodným mikroklimatempro buněčný růst, tedy v kostnídřeni a v lymfatických uzlinách, B-CLL lymfocyty proliferují a odtud jsou následně vyplavovány do krve. Totoreviewsum arizuje zejména poznatky o statutu a expresi klíčových genů regulujících apoptózu a buněčný cyklusu CLL lymfocytů včetně p53, ATM, MDM2, Bcl-2/Bax, kaspázy-3, CDK-inhibitoru p27, cyklinů D2 a D3. Diskutovánje rovněž vztah mezi některými z těchto genů a dosud používanou terapií a nastíněny jsou i některé potenciálníterapeutické možnosti do budoucna, rezultující z nových molekulárně-genetických poznatků.

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukémie, buněčný cyklus, apoptóza, terapie.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account