Infekční endokarditida jako komplikace trvalékardiostimulace s nutností chirurgické extrakcestimulační elektrody


Authors: M. Mika;  M. Táborský;  P. Neužil;  P. Niederle
Authors‘ workplace: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 114-116
Category:

Overview

Sdělení popisuje případ pacienta s trvalým kardiostimulátorem implantovaným v dětství, u něhož i přes absencifebrilního stavu a laboratorních známek zánětu došlo k rozvoji infekční endokarditidy s nálezem vegetace nastimulační elektrodě. Průběh onemocnění byl výrazněmodifikován předchozí neadekvátní ambulantní léčbou infekcev místě sutury po výměně kardiostimulátoru. V diagnostice a dále také při volbě léčebné strategie je zdůrazněnanezastupitelná úloha echokardiografického vyšetření. Léčebný přístup je představován kombinací dlouhodobéantibiotické léčby a explantací infikovaného stimulačního systému. Vzhledem k nemožnosti kompletní explantacecestou endovazální, byla v tomto případě provedena extrakce elektrody kardiochirurgicky.

Klíčová slova:
kardiostimulátor, infekce, echokardiografie, extrakce.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account