More safe anticoagulant treatment – use of idarucizumab (Praxbind®): case reports from RE-VERSE AD study and clinical practice


Authors: David Tuček 1;  Tomáš Veleta 1;  Martin Havrda 2
Authors‘ workplace: Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové 1;  I. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 2
Published in: Vnitř Lék 2018; 64(3): 309-313
Category: Case Reports

Overview

RE-VERSE AD, a prospective multicentric cohort study, examined the effect of idarucizumab on 2 cohorts of patients anticoagulated with dabigatran - in cohort A in patients with uncontrollable or life threatening bleeding, in cohort B in patients who undergo acute surgery. Within the study patients were intravenously administered 5 g antidote divided into 2 doses per 2.5 g within 15 min to eliminate the anticoagulation effect of dabigatran. A series of case studies is presented to describe the use of idarucizumab within the RE-VERSE AD study and in clinical practice in the period of 2015-2016 at the University Hospital Hradec Králové. The included examples illustrate the benefit of dabigatran as the only drug so far from the group of direct oral anticoagulants which has an antidote.

Key words:
antidote – bleeding – dabigatran – direct oral anticoagulants – DOAC - high risk of bleeding – idarucizumab – intervention


Sources

1. Warfarin. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

2. Kvasnička J, Penka M, Kvasnička T et al. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu J.E. Purkyně pro bezpečnou léčbu novými antikoagulancii (NOAC) – dabigatran etexilátem, apixabanem a rivaroxabanem. Vnitř lék 2015; 61(6): 537–546.

3. Pradaxa. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

4. Xarelto. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

5. Eliquis. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

6. Lixiana. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

7. Yong TY, Fok JS, Ng PZ et al. The significance of reduced kidney function among hospitalized acute general medical patients. QJM 2013; 106(1): 59–65.

8. Parli SE, Thompson Bastin ML, Lewis DA. Use of Continuous Renal Replacement Therapy for Removal of Dabigatran in a Patient in Need of Emergent Surgery. Case Rep Crit Care 2016; 2016:9692568. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1155/2016/9692568>.

9. Praxbind. Souhrn údajů o přípravku. Informace dostupné z WWW: <http://www.sukl.cz>.

10. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. [ARISTOTLE Committees and Investigators]. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365(11): 981–992.

11. Pollack CV, Reilly PA, Eikelboom J et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med. 2015; 373(6): 511–520.

12. Artunc F, Muehlbacher T, Baumann D et al. Removal of Dabigatran is Superior by Sustained Low Efficient Dialysis (SLED) Compared to Intermittent Hemodialysis. Blood Purif 2015; 39(4): 331–332.

13. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009; 361(12): 1139–1151.

14. Michalcová j, Penka M, Buliková A et al. Nová – přímá prorální antikoagulancia: aktuální přehle. Vnitř Lék 2016; 62(10): 805–813.

15. Penka M. Specifické antidotum pro dabigatran je jiř dostupné. Medical Tribune 2016; 6.

16. Penka M et al. Idarucizumab (Praxbind) – studie REVERSE AD. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2016; 5(2): 54–60.

17. Karetová D, Bultas J. Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci. Vnitř Lék 2014; 60(11): 977–984.

18. Bultas J. Antikoagulační léčba v sekundární prevenci koronárních příhod. Vnitř Lék 2014; 60(12): 1023–1032.

19. Malý J, Pecka M, Malý R. Nová antitrombotika v prevenci žilní tromboembolie a nové protidestičkové léky. Vnitř Lék 2011; 57(9): 733–739.

20. Vojáček J. Praktické otázky léčby novými antitrombotiky. Vnitř Lék 2014; 60(4): 389–395.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account