Sentinel biopsy, a short outline – editorial


Authors: Vuk Fait 1,2
Authors‘ workplace: Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno, přednosta prim. MUDr. Zdeněk Eber 1;  Tým pro nádory kůže a melanom MOÚ Brno, vedoucí týmu doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. 2
Published in: Vnitř Lék 2014; 60(5-6): 415-416
Category: Editorial


Sources

1. Gould EA, Winship T, Philbin PH et al. Observations on a „sentinel node“ in cancer of the parotid. Cancer 1960; 13: 77–78.

2. Cabanas RM. An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977; 39(2): 456–466.

3. Morton DL, Wen DR, Wong JH et al. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992; 127(4): 392–399.

4. Alex JC, Krag DN. Gamma-probe guided localization of lymph nodes. Surg Oncol 1993; 2(3): 137–143.

5. Giuliano AE, Kirgan DM, Guenther JM et al. Lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for breast cancer. Ann Surg 1994; 220(3): 391–398.

6. Coufal O, Pavlík T, Fabian P et al. Predicting non-sentinel lymph node status after positive sentinel biopsy in breast cancer: what model performs the best in a Czech population? Pathol Oncol Res 2009; 15(4): 733–740.

7. Lyman GH, Temin S, Edge SB et al. Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer: American society of clinical oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2014; 32(13): 1365–1383.

8. Šefr R, Coufal O, Penka I et al. Metoda lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu tračníku. Klin onkol 2005; 18(6): 10–14.

9. Gupta SG, Wang LC, Penas PF et al. Sentinel lymph node biopsy for evaluation and treatment of patients with Merkel cell carcinoma: The Dana-Farber experience and meta-analysis of the literature. Arch Dermatol 2006; 142: 685–690.

10. Rob L, Charvát M, Robová H et al. Identifikace sentinelových lymfatických uzlin u časných stádií cervikálních karcinomů. Čes Gynek 2004; 69(4): 273–277.

11. Feranec R, Otevřel P, Frgala T et al. Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria. Klin Onkol 2007; 20: 199–204.

12. Mrzena L, Betka J, Plzák J et al. Peroperační identifikace a bioptické vyšetření sentinelové uzliny u nádorů hlavy a krku. Otorinolaryng Foniatr 2005; 54(3): 119–128.

13. Nováková V, Keprtová P Význam biopsie sentinelové lymfatické uzliny u dlaždicobuněčných karcinomů v oblasti hlavy a krku. Klin Onkol 2007; 20: 287–293.

14. Bohanes T, Klein J, Král V et al. Detekce sentinelové uzliny u plicního karcinomu pomocí patentní modři a její klinický význam. Rozhl Chir 2004; 83(6): 210–216.

15. Fait V. Sentinelová biopsie a možnosti a možnosti využití v současné onkochirurgii. Klin Onkol 2008; 21: 5–19.

16. Neoral Č, Bohanes T (ed). Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012. ISBN 9788072628827.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 5-6

2014 Issue 5-6

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account