The value of various imaging techniques in diagnosing and monitoring the disease activity of multiple myeloma


Authors: J. Vaníček 1;  P. Krupa 1;  Z. Adam 2
Authors‘ workplace: Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno, přednosta doc. MU Dr. Petr Krupa, CSc., 2Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MU Dr. Jiří Vorlíček, CSc. 1
Published in: Vnitř Lék 2010; 56(6): 585-590
Category: 65th Birthday - Petr Svacina, MD

Overview

Imaging techniques such as RTG, CT, MR and PET are key in diagnosing multiple myeloma. Their selection, combinations and sequence of their application are important for early and correct diagnosis. It is the clinical experience with this condition complemented by suitable imaging diagnostics that leads effective treatment.

Key words:
multiple myeloma –  imaging techniques –  disease activity of multiple myeloma


Sources

1. Adam Z, Bednařík J, Neubauer J et al. Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006; 52 (Suppl 2): 9– 13.

2. Adam Z, Bolčák K, Staníček J et al. Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG‑ PET) u mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006; 52: 207– 214.

3. Alper E, Gurel M, Evrensel T et al. 99mTc‑ MIBI scintigraphy in utreated stage III multiple myeloma. Comparison with X‑ray skeletal survey and bone scintigraphy. Nucl Med Commun 2003; 24: 537– 242.

4. Anderson KC, Alsina M, Bensinger W et al. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Multiple myeloma. Clinical practice guidelines in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2007; 5: 118– 1147.

5. Barosi G, Boccadoro M, Cavo M et al. Management of multiple myeloma and related‑ disorders: guidelines from the Italian Society of Hematology (SIE), Italian Society of Experimental Hematology (SIES) and Italian Group for Bone Marrow Transplantation (GITMO). Haematologica 2004; 89: 717– 741.

6. Durie BG, Waxman AD, D’Agnolo A et al. Whole‑ body 18FDG PET identifies high risk myeloma. J Nucl Med 2002; 43: 1457– 1463.

7. Durie BG, Kyle RA, Belch A et al. Scientific Advisors of the International Myeloma Foundation. Myeloma management guidelines: a consensus report from the Scientific Advisors of the International Myeloma Foundation. Hematol J 2003; 4: 379– 398.

8. Kay NE, Leong T, Bone N et al. T‑ helper phenotypes in the blood of myeloma patients on ECOG phase III trials E9486/ E3A93. Br J Haematol 1998; 100: 459– 463.

9. Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E et al. Impact of survival of high dose therapy with autologous stem cell support in patients younger then 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population‑based study. Nordic Myeloma Study Group. Blood 2000; 95: 7– 11.

10. D’Sa S, Abildgaard N, Tighe J et al. Guidelines for the use of imaging in the management of myeloma. Br J Haematol 2007; 137: 49– 63.

11. Harrouseau JL, Greil R, Kloke O. ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow‑up of multiple myeloma. Ann Oncol 2005; 16 (Suppl 1): i45– i47.

12. Horger M, Claussen CD, Bross‑ Bach U et al. Whole‑blood low‑dose multidetector row‑ CT in the diagnosis of multiple myeloma: an alternative to convetional radiography. Eur J Radiol 2005; 54: 289– 297.

13. Chaloupka R, Grosman R. Zásady operačního ošetření maligních nádorů páteře. Acta Spondylologica 2002; 1: 39– 41.

14. Chaloupka R, Vlach O, Grosman R. Dlouhodobé výsledky po operační léčbě maligních nádorů krční páteře. Brno: Scripta Medica, Univ. Masarykiana 1998; 71 (Suppl 5): 154– 156.

15. Imrie K, Esmail R, Meyer RM. The role of high‑dose chemotherapy and stem‑ cell transplantation in patients with multiple myeloma: a practice guideline of the Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative. Ann Intern Med 2002; 136: 619– 629.

16. Lecouvet FE, Vande Berg BC, Malghem J et al. Magnetic resonance and computed tomography imaging in multiple myeloma. Semin Musculoskelet Radiol 2001; 5: 43– 55.

17. Lecouvet FE, Malghem J, Michaux L et al. Skeletal survey in advanced multiple myeloma: radiographic versus MR imaging survey. Br J Haematol 1999; 106: 35– 39.

18. Ludwig H, Kumpan W, Sinzinger H. Radiography and bone scintigraphy in multiple myeloma: comparative analysis. Br J Radiol 1982; 55: 173– 181.

19. Mileshkin L, Blum R, Seymour JF et al. A comparison of fluorine 18- fluoro‑deoxyglucose PET and technetium‑ 99m sestamibi in assessing patients with multiple myeloma. Eur J Haematol 2004; 72: 32– 37.

20. Mirels H. Metastatic disease in long bones. A proposed scoring systém for diagnosing impending pathologic fractures. Clin Orthop Relat Res 1989; 415 (Suppl): S4– S13.

21. Mirzaei S, Filipits M, Keck A et al. Comparison of Technetim‑ 99m MIBI imaging with MRI for detection of spine involvement in patients with multiple myeloma. BMC Nucl Med 2003; 3: 2– 12.

22. Mysliveček M, Nekula J, Bačovský J. Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006; 52 (Suppl 2): 46– 54.

23. Nekula J. Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu. Hradec Králové: Nukleus 2005.

24. Neubauer J, Adam Z, Pour L. Jak rozlišit, zda je kompresivní fraktura obratle způsobena osteoporózou nebo mnohočetným myelomem? Vnitř Lék 2006; 52 (Suppl 2): 83– 87.

25. Neubauer J, Reptko M. Metodika kostních bio­psií perkutánním způsobem za navigace CT. Vnitř Lék 2006; 52 (Suppl 2): 71– 73.

26. Rajkumar SV, Fonseca R, Dispenzieri Aet al. Methods for estimation of bone marrow plasma cell involvement in myeloma. Predictiove value for response and survival in patients undergoing autologous stem cell transplantation. Am J Hematol 2001; 68: 269– 275.

27. Ryška P, Řehák S, Odrážka K et al. Postavení perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky v léčbě onkologického onemocnění páteře. Čas Lék Čes 2006; 10: 804– 809.

28. Řehák S, Maisnar V, Málek V et al. Pozdní diagnostika páteřního postižení u myelomu. Neurol pro Praxi 2005; 6: 171– 174.

29. D’Sa, Abildgaard N, Tighe J et al. Guidelines for the use of imaging in the management of myeloma. Br J Haematol 2007; 137: 49– 63.

30. Schmidt GP, Schoenberg SO, Reiser MF et al. Whole‑ body MR imaging of bone marrow. Eur J Radiol 2005; 55: 33– 40.

31. Ščudla V, Nekula J, Bačovský Z et al. Nukleární magnetická rezonance v hodnocení páteře u mnohočetného myelomu. Čs Revmatol 1997; 5: 51– 52.

32. Tamir R, Glanz I, Lubin E et al. Comparison of the sensitivity of 99mTc methyl diphosphonate bone scan whit the skeletal X‑ray survey in multiple myeloma. Acta Haematol 1983; 69: 236– 242.

33. Uetani M, Hashmi T, Hayashi K. Malignant and benign compression fractures: diferentiation and diagnostic pitfalls on MRI. Clin Radiol 2004; 59, 124– 131.

34. Smith A, Wisloff F, Samson D. Guidelines on the diagnosis and management of multiple myeloma 2005. Br J Haematol 2006; 132: 410– 451.

35. Zemanová M, Pika T, Ščudla V. Osteoporóza jako dominantní projev nesekreční formy mnohočetného myelomu. Onkol Péče 2006; 10: 24– 26.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 6

2010 Issue 6

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×