The possibilities for providing follow-up care for patients with pressure ulcers after being released from hospital


Authors: Mgr. Iva Smékalová
Authors‘ workplace: Sociální oddělení FN Olomouc
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 3: 128-129
Category:

Overview

The paper deals with the possibilities of assistance to those who require follow up help and social care after acute hospitalization. Procedures are mentioned that are meant to ensure proper care and how to provide the patients with pressure ulcers with the necessary help, so that in the long run their quality of life increases.

Keywords:
long term care – social care – patient – pressure sores


Sources

1. Zdravotnická statistika. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2012.

2. Infoservis VZP ČR. Jak předepisovat a dokumentovat domácí péči. Praha: Ambit Media 15/2011.

3. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account