Consumption increase of psychogeriatric care in Czech Republic


Authors: MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Authors‘ workplace: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP Olomouc ;  Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 3: 135-141
Category:

Overview

The aim of the paper is to show how consumption of psychogeriatric care increases in time and to pay much bigger attention to psychogeriatry in context of Czech psychiatric care reform. Psychogeriatry stood behind attention for a long time. With regards to demographic ageing of the Czech population, prevalence of organic disorders including dementia increases. Financial expenditures for cognitive treatment increase, as well as mean age of psychogeriatric patients, what determines further expenditures (multimorbidity with requirements for further interdisciplinary and expensive care). Czech psychiatric care reform shouldn´t lead only to better cost-effectiveness, but also to more attentive atittude towards subspecializations in psychiatry, such as psychogeriatry.

Keywords:
demographic ageing – psychogeriatry - organic disorders – dementias - cognitive enhancers - Czech psychiatric reform


Sources

1. Ivanová K, Bellová J, Bužgová R a kol. Advocacies for Frail and Incompetent elderly in Europe. Výzkumná zpráva, Česká republika. Olomouc: Univerzita Palackého 2009.

2. Český statistický úřad. Vybrané demografické údaje v České republice. [online]. Dostupné z www: < http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf > [cit. 11.8.2014]

3. Český statistický úřad. Pohyb obyvatelstva, měsíční časové řady. [online]. Dostupné z www: < http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oby_cr_m > [cit. 11.8.2014]

4. Dimitrová M. Demografické souvislosti stárnutí. [online]. Dostupné z www: < http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100067s_Starnuti.pdf > [cit. 11.8.2014]

5. Nechanská B. Péče o pacienty léčené pro demence v ambulancích a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008–2012. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Aktuální informace č. 57/2013. [online]. Dostupné z: www.uzis.cz/system/files/ai_2013_57.pdf [cit. 11.8.2014]

6. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ročenky: Psychiatrická péče 2001, Psychiatrická péče 2002, Psychiatrická péče 2003, Psychiatrická péče 2004, Psychiatrická péče 2005, Psychiatrická péče 2006, Psychiatrická péče 2007, Psychiatrická péče 2008, Psychiatrická péče 2009, Psychiatrická péče 2010, Psychiatrická péče 2011, Psychiatrická péče 2012. [online]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/psychiatricka-pece [cit. 11.8.2014]

7. Raboch J, Wenigová B. Mapování stavu psychiatrické péče a její směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). Praha: Česká psychiatrická společnost. 2012.

8. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Strategie reformy psychiatrické péče. Vstupní zpráva. 2012. [online]. Dostupné z www.mzcr.cz [cit. 11.8.2014]

9. Státní ústav pro kontrolu léčiv, ročenky: Spotřeba léčiv v roce 2006, Spotřeba léčiv v roce 2007, Spotřeba léčiv v roce 2008, Spotřeba léčiv v roce 2009, Spotřeba léčiv v roce 2010, Spotřeba léčiv v roce 2011, Spotřeba léčiv v roce 2012, Spotřeba léčiv v roce 2013. [online]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/spotreba-leciv-v-ceske-republice [cit. 11.8.2014]

10. Ferri CP, Prince M, Brayne C et al.: Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366 (9503): 2112–2117.

11. Česká alzheimerovská společnost. Výskyt demence. Výsledky studie EuroDem a projektu EuroCoDe. [online] dostupné z: www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/ [cit. 11.8.2014]

12. Alzheimer Europe. Dementia in Europe. Yearbook 2006. [online] dostupné z: http://www.alzheimer_europe.org [cit. 11.8.2014]

13. Health and Social Care Information Center, United Kingdom. Use of NICE appraised medicines in the NHS in England – 2012, experimental statistics. [online] dostupné z: http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13413/use-nice-app-med-nhs-exp-stat-eng-12-rep.pdf [cit. 11.8.2014]

14. Baštecký J, Kumpel Q, Vojtěchovský M: Gerontopsychiatrie. Praha: Grada Publishing 1994.

15. Wija P. Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Aktuální informace č. 32/2012. [online]. Dostupné z: www.uzis.cz/system/files/32_12.pdf [cit. 11.8.2014]

16. Azam B, Whitfield TJ, Radford D et al.: Trends in referred patient profiles in a memory clinic over 20 years. Dementia (London), 2014 Jun 16. pii: 1471301214539691. [Epub ahead of print].

17. Holmerová I, Koopmans R, Skela Savič B et al.: Advancing long term care: central European perspectives. J Am Med Dir Assoc 2012; 13(7): 578–580.

18. Knapp M, Beecham J, Matosevic T, Smith M: The economic consequences of deinstitutionalisation of mental health services: lessons from a systematic review of European experience. Health Soc Care Community 2011; 19(2): 113–25.

19. Leicht H, Konig HH, Stuhldreher N et al.: Predictors of Costs in Dementia in a Longitudinal Perspetive. Plos One 2013; 8(7): e70018: 1–9.

20. Scuvee-Moreau J, Kurz X, Dresse A. National Dementia Economic Study Group. The economic impact of dementia in Belgium: results of the National Dementia Economic Study (NADES). Acta Neurol Belg 2002; 102(3): 104–113.

21. Feldman H, Gauthier S, Hecker J et al.: Economic evaluation of donepezil in moderate to severe Alzheimer disease. Neurology 2004; 63(4): 644–650.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account