What is the capacity and how does the structure of long-term care look like in Czech Republic?


Authors: Mgr. Petr Wija, Ph.D.
Authors‘ workplace: CELLO FHS UK, Praha
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 122-127
Category: Review Article

Overview

This article presents selected data on social and health services for the elderly, especially in the area of long-term residential care. The authors have analysed the capacity and structure of social care and health services, the breakdown of the age and sex of users, the level of self-care capacity and need for nursing care, users of care allowances etc. The article also presents information on home health care, domiciliary care and other services for the elderly.

Key words:
long-term care – social and health services – capacity and users of long-term care – care allowance


Sources

1. Burcin B, Kučera T: Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. PřF UK, Praha 2010. http://www.mpsv.cz/cs/8838

2. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad, Praha 2013. http://www.scitani.cz/.

3. Demografická příručka 2011. Český statistický úřad, Praha 2012. http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/4032-12.

4. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2011. Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 2012.

5. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 2012.

6. Síť zdravotnických zařízení 2011. ÚZIS ČR, Praha 2012.

7. Lůžková péče 2011. ÚZIS ČR, Praha 2012.

8. Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. ÚZIS, Praha 2012. http://www.uzis.cz/rychle-informace/domaci-zdravotni-pece-ceske-republice-roce-2011

9. Zemřelí 2012. ÚZIS ČR, Praha 2013.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2013 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account