Application of International Classification of Functioning, Disability and Health, ADL and IADL in the assessment of the degree of dependence


Authors: MUDr. Alena Zvoníková;  MUDr. Julie Wernerová
Authors‘ workplace: Společnost posudkového lékařství ČLS JEP, Praha
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 3: 138-142
Category: Review Article

Overview

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), published in 2001, is a part of the collection of World Health Organization classifications. Since 2007, the Ministry of Labour and Social Affairs has implemented the ICF principles into operation of the Assessment Medicine Service as well as into the process of assessment of the degree of dependence for disability living allowance. The article summarizes the information about ICF and its implementation into the social service network, healthcare, ADL and IADL.

Keywords:
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – ADL –assessment medicine – assessment of the degree of dependence – activities and participation – healthcare services


Sources

1. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Národní rada osob se zdravotním postižením. Grada Publishing, Praha 2008.

2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2013 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account