Malignant tumours – strategy and preventive programmes in the Czech Republic


Authors: D. Šubová;  K. Azeem;  H. Kollárová
Authors‘ workplace: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ;  Ústav preventivního lékařství ;  Přednostka: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph. D.
Published in: Prakt. Lék. 2015; 95(6): 253-256
Category: In diferent

Overview

In the Czech Republic, tumours incidence has rising trend and tumours are frequent cause of death. The aim of the article is to describe methodical aspects of oncologic situation in the Czech Republic and to present national oncologic strategy, including three national screening programs.

Keywords:
tumour – human cancer – oncology – prophylaxis – screening


Sources

1. Češka R, a kol. Interna Praha: Triton 2010.

2. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně [on line] 2014 – Linkos [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: www: http://www.linkos.cz/

3. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: www.svod.cz

4. Globocan 2012 [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://globocan.iarc.fr.

5. Holubová V. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia 2005.

6. Mapa komplexních onkocenter [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/narodni-onkologicka-sit/mapa-komplexni-onkologicke-pece-cr/.

7. Ministerstvo zdravotnictví ČR [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://mzcr.cz/

8. Národní onkologický program ČR (NOP) [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/pro-pacienty/narodni-onkologicky-program-1/

9. Národní onkologický program ČR (NOP) [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: www.onconet.cz

10. Novotvary 2010 ČR, ÚZIS ČR, NOR ČR 2013, ISBN 978-80-7472-034-5 [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/book/export/html/372

11. Program cervikálního screeningu v České republice [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Oficiální internetové stránky. Dostupné z: www.cervix.cz.

12. Program kolorektálního screeningu v České republice [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Oficiální internetové stránky. Dostupné z: www.kolorektum.cz.

13. Program mamografického screeningu v České republice [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Oficiální internetové stránky. Dostupné z: www.mamo.cz.

14. Příloha č. 5 Zdraví 2020. Hlavní příčiny úmrtí a jejich determinanty [on line] 2014 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html.

15. Sekce preventivní onkologie při České onkologické společnosti [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/odborne-sekce-cos/sekce-preventivni-onkologie/.

16. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky [on line] 2014 [cit. 2014-04-30]. Oficiální internetové stránky. Dostupné z: http://www.uzis.cz/registry/narodni-zdravotni-registry/narodni-onkologicky-registr.

17. Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb.

18. Dušek L, Májek O, Mužík J, a kol. Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(Suppl 2): 257–258.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account