Pitfalls of cancer screening in general practice


Authors: J. Ševčíková;  K. Azeem;  H. Kollárová
Authors‘ workplace: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ;  Ústav preventivního lékařství. ;  Přednostka: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph. D.
Published in: Prakt. Lék. 2013; 93(3): 121-124
Category: Case Report

Overview

Oncology diseases are the second leading cause of death in the world and in the Czech Republic. Screening means testing the population in order to find the disease in its early, asymptomatic stage. The benefit of screening programs is the improvement of prognosis and the possibility of using less radical, and usually also cheaper, therapy. However, this presupposes cooperation of patients and their participation in preventive examinations and screening programs covered by health insurance. The general practitioner plays an important role in cancer prevention for adults, particularly with their knowledge of a patient’s socio-economic factors (social relations, education, place of residence), occupational and environmental factors. GPs can also act educationally in primary prevention because they have the trust of their clients. This allows them to target an approach to each individual.

Keywords:
screening – cancer – general practitioners


Sources

1. Májek O, Daneš J, Zavoral M. Aktuální výsledky programů screeningu zhoubných nádorů. Lékařské listy 2011, 5: 5–8. Dostupný na: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/aktualni-vysledky-programu-screeningu-zhoubnych-nadoru-459815.

2. Májek O, Dušek L, Daneš J, a kol. Informační zázemí screeningů zhoubných nádorů v ČR [online]. Dostupný na: http://www.mamo.cz/index.php?pg=aktuality&aid=291#informace.

3. Müller M. a kol. Chirurgie pro studium a praxi: chirurgie v poznámkách, pomůcka pro přípravu na státní zkoušku a lékařskou praxi. Praha: Goldstein & Goldstein 1997. ISBN 8086094103.

4. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vyhláška č.70/2012 Sb. ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách.

5. Zvolenský M. Zhoubné nádory v roce 2010. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Praha: ÚZIS; 2013. Dostupný na: http://uzis.cz/rychle-informace/zhoubne-nadory-roce-2010

6. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnická ročenka České republiky 2011. Praha: ÚZIS 2011.

7. Žaloudík J, Vyzula R, Vorlíček J. Onkoprevence pro Českou republiku. Klinická onkologie 2006; 19: 35–36.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account