Doctors and patients „in the suburbs” and „in the rose garden”


Authors: O. Doskočil;  M. Sýkorová
Authors‘ workplace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ;  Zdravotně sociální fakulta ;  Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích ;  Vedoucí katedry: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Published in: Prakt. Lék. 2012; 92(5): 276-280
Category: In diferent

Overview

The article discusses and compares the portrayal of the relationship between health care professionals and their patients as conveyed in two popular TV series, one from the present day („Surgery in the rose garden 2”) and one from 1977 („The Hospital in the Suburbs”).). The results of the study were divided into six parts describing not only a general perspective of the relationship between the health care professional and the patient (in terms of paternalism and partnership paradigms), but also partial facts that are important in such a relationship (providing patients with information, communication between health care professionals and patients, communication of health care professionals with close relatives of the patients, permitting of visits, compliance of health care professionals with mandatory medical confidentiality, and the image of medical doctors). The most noticeable shift in the relationship between the health care professional and the patient can be observed in their everyday communication, the least noticeable shift, however, can be seen in the compliance with professional confidentiality.

Key words:
relationship between health care professional and patient, health care ethics, TV series, media image


Sources

1. Bílá, I. Ideální sestra v ordinaci praktického lékaře. Bakalářská práce. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2008.

2. Ftorek, J. Public relations a politika. Praha: Grada, 2010.

3. Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

4. Haškovcová, H. Informovaný souhlas: Proč a jak? Praha: Galén, 2007.

5. Haškovcová, H. Lékařská etika. 3. vyd. Praha: Galén, 2002.

6. Janáčková, L., Weiss, P. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008.

7. Křížová, E. Etika v růžové zahradě. Vita nostra revue: časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty. 2006, roč. 15, č. 2, s. 69–70.

8. Smetana, M. Televizní seriál a jeho paradoxy. Praha: ISV nakladatelství, 2000.

9. Zacharová, E. et al. Zdravotnická psychologie. Praha: Grada, 2007.

10. Zamykalová, L., Šimek, J. Informovaný souhlas v praxi na českých klinikách. Praktický lékař. 2007, 7, s. 406–413.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account